De ständiga kriserna i sjukvården under sommar och semester är ett svenskt fenomen. I flertalet länder kan man namnet på sin läkare, på samma sätt som man kan namnet på sin tandläkare, frisör eller personlig tränare, säger Läkarförbundets ordförande.

Antalet läkare i Sverige har ständigt ökat. 1975 var de drygt 8.000, 2014 över 24.000. Men antalet patientbesök per läkare har minskat och tillhör världens lägsta, enligt Myndigheten för vårdanalys. Svensk sjukvård har flera svåra strukturella problem. Exempelvis arbetar bara 16 procent av läkarna i primärvården även om alla partier i årtionden sagt att den ska prioriteras, just eftersom man där skulle kunna skapa förutsättningar för fast läkarkontakt och kontinuitet.

– I 50 år har vi sagt att primärvården är underdimensionerad. Vi sticker ut, i exempelvis Norge är det lag på en fast läkarkontakt för alla invånare. Men i Sverige går man till akuten och när man får vänta i flera dygn finns inget medicinskt ansvar kvar för patienten. Det har pulvriserats när patienten hela tiden träffar olika läkare och inte har sin egen. Det anstår inte ett land som Sverige med så här långa väntetider på akutmottagningarna, säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren till SvD.

– Man brukar kritisera aktiebolagen för kvartalshysteri, men det är samma kortsiktiga tänk inom vården. Trots kriser och stabslägen finns inga långsiktiga planer hos landstingen eller staten om hur man ska lösa personalförsörjningen som naturligtvis är det allvarligaste problemet. Man måste rekrytera, men lika viktigt är att behålla personalen genom ett bra ledarskap och en arbetsmiljö där man kan påverka sin situation och få fortbildning.

– Vi måste upp kraftigt igen, säkert flera tusen vårdplatser. Nu börjar man i fel ände och stänger platser innan man byggt upp primärvården och öppenvården. Det sparar inga pengar, det leder till de problem som vi ser på sjukhusen. Man måste göra tvärtom och det löser man nog bara med en tydligare statlig styrning av sjukvården. Men det löser inget att pytsa ut en miljard lite då och då, säger Heidi Stensmyren.

*

Se mer: Vårdyrket ska bli ett drömyrke, inte vara ett kall (9 juli), SD: vi ska bli det nya vårdpartiet (2 maj),