När Expo för några år sedan skulle beskriva hur ”extremistiska” Sverigedemokraterna var i riksdagen angav man kravet på slöjförbud i vissa sammanhang som exempel. Nu har Europadomstolen slagit fast att slöjförbud är helt i överensstämmelse med europeiska värderingar. Är det inte snarare Expo som är extremistisk i sin uttolkning av politik?

Det fick inte särskilt stor uppmärksamhet i svenska nyhetsflödet, när Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna i Strasbourg meddelade sitt domslut kring slöjförbud i början på juli.

I svensk debatt har det kallats rasism, främlingsfientlighet och extremism att förespråka slöjförbud i skola, inom sporten och när arbetsgivare för anställda talat om att politiska och religiösa symboler inte tillåts på arbetstid. Slöjförbud har ofta varit det konkreta exempel på förslag som lyfts fram av ”antirasister” på Expo när man vill beskriva SD:s ”extremistiska” politik. När Dagens Arena ska pekat ut SD:s ”sjukaste motioner” nämns slöjförbud.

Men så kom nu Europadomstolens beslut om att Belgiens lagförbud mot att bära plagg som helt eller delvis täcker ansiktet på allmän plats, inklusive niqab, är juridiskt legitimt och lagligt. Domstolen anser att förbudet inte kränker religionsfriheten eller åsiktsfriheten.

Den person som väljer att täcker ansiktet på offentlig plats i Belgien kan bötfällas eller dömas till fängelse i max sju dagar. Det överensstämmer med Europarätten. Förbudet behöver inte enbart knytas till yrkesutövning eller andra begränsade situationer, utan allmänt på offentliga platser.

Slöjförbud är en åtgärd som försvårar för religiös extremism att bibehålla sitt grepp om människor.

Domslutet visar att det är Sverigedemokraterna och andra förespråkare av slöjförbud som befinner sig i de goda västerländska värderingarnas mittfåra.

Det är snarast de som kastat ur sig förolämpningar om ”extremism” och ”sjuka förslag” som i realiteten är extremister i en europeisk kulturtradition. Dessa röster försvarar i praktiken inte västerländska värderingar utan islamisk fundamentalism där kvinnoförtryck är självklart och mänskliga rättigheter hånas.

Frågan är om Expo och Dagens Arena nu tänker anklaga Europadomstolen för ”sjuk extremism”? Eller är det inte dags att lägga glåporden åt sidan och diskutera sakfrågor. Man behöver ju inte nödvändigtvis kasta anklagelser om extremism omkring sig.

*

Se mer: Dagen i Europadomstolen: rätt att förbjuda heltäckande slöja, Sveriges Radio i Domstol: Rätt att förbjuda heltäckande slöja