Almedalen är igång. Vänsterpartiet startade igår kväll med att fylla Visby med retoriska såpbubblor. Målsättningen om att stärka vården är rätt, men Jonas Sjöstedt hade inga seriösa svar på hur det ska gå till.

Jonas Sjöstedt (V) hade den svåra uppgiften att dra igång politikerveckan, som pågår i åtta dagar. Sjöstedt (och hans medarbetare) är skickliga på att formulera skriftlig retorik, men genomförandet saknar energi eftersom han mest läser innantill.

Sjukvården och dess hårt arbetande personal är värd all uppmärksamhet och Sjöstedt ägnade i stort sett hela talet åt dem. Men annat än ambitioner, önsketänk och julklappslista blev det inte.

Några konkreta idéer och hur de ska genomföras levererades inte. Visst krävde man dygnetrunt öppna vårdcentraler. Men inte tillstymmelse till vilken den ekonomiska kostnaden kan bli fanns att tillgå. Vänsterpartiet tycker bara till, ungefär som barn när de skriver önskelista inför julen.

Sjöstedt framför en tydlig retorisk figur, men så fort realismen blåser på den, löses den omedelbart upp i tomma intet. Detta är problematiskt, eftersom det faktiskt kan liknas vid sol-och-vårande. Att lova runt men sakna förmåga att uppfylla det skapar inte ökat förtroende i väljarkåren.

Det blir ännu ett exempel på att politiker bara talar strunt.

Men behövs inte diskussion före förslag? Jo, när det gäller nya avvägningar i svåra samhällsfrågor. Sjukvård är ingen emot. Det är ingen politisk stridsfråga i meningen att någon vill utveckla och andra avveckla. Snarare handlar det om hur sjukvården ska kunna bli bättre med de resurser man förmår tillföra.

Men om sådana konkreta aspekter handlade inte Sjöstedts tal. Han uppträdde inte som politiker utan som försäljare – försäljare av Vänsterpartiet som parti, inte som aktör som löser samhällsproblem.

Ingen bra start på Almedalsveckan.

Idag är det Liberalernas tur. Får se hur det går för dem.