Omröstning – Lagring av trafikuppgifter utanför Sverige

Omröstning om lagring av trafikuppgifter utomlands

Endast Sverigedemokraterna röstade för att trafikuppgifter ska hållas inom Sveriges gränser. Vänsterpartiet avstod att rösta. Bild: Johannes Jansson/norden.org / Skärmdump riksdagen.se