IT-SKANDALEN. Redan för sju år sedan lades en motion fram i riksdagen om lagring av trafikinformation utomlands. Då handlade debatten om datalagringsdirektivet. Nu handlar debatten om känslig information utom regeringens kontroll.

Den pågående IT-skandalen gäller att utländska utförare fått tillgång till sekretesskyddad information. Men redan för sju år sedan diskuterades det så kallade datalagringsdirektivet livligt och ett förslag lades fram för att förhindra utländsk personal att få tillgång till känsliga trafikuppgifter. Även om motionen gäller just datalagringsdirektivet har den slående likheter med de senaste dagarnas skandal på Transportstyrelsen.

Två av de ministrar som nu riskerar misstroendeomröstning, Anders Ygeman (S) och Peter Hultqvist (S), röstade emot förslaget att behålla trafikuppgifter inom Sveriges gränser.

Motionen lades av Kent Ekeroth (SD) och dåvarande riksdagsledamoten Erik Almqvist (SD). En av punkterna i förslaget lyder att ”de trafikuppgifter som ska lagras av leverantörer i Sverige ej ska få lagras utanför Sveriges gränser”.

Sverigedemokraterna uttryckte också en oro för vilka följder eventuell felaktig hantering kunde medföra. I motionen skrev de: ”Dessutom kan ytterligare komplikationer uppstå i de fall där det har skett ett säkerhetsintrång eller om trafikuppgifterna har hanterats felaktigt”.

Samtiden sökte Kent Ekeroth för att höra hans tankar om IT-skandalen i ljuset av den tidigare nedröstade motionen.

Vad är din kommentar till att inga andra partier röstande för motionen om utlandslagring av trafikuppgifter?
– För att de dels inte förstår problemet med att lagra eller låta utländska aktörer ha tillgång till känslig svensk information och dels för att de är så inbilska att de säger nej till ett förslag enbart för att det kommer från oss, säger han.

Myndigheter såg säkerhetsrisker
Även flera tunga myndigheter och andra remissinstanser var skeptiska till att lagra trafikuppgifter utanför Sveriges gränser.

Regeringens utredare skrev följande i november 2010: ”Säkerhetspolisen, Krisberedskapsmyndigheten, Sveriges advokatsamfund och .SE har emellertid ifrågasatt utredningens bedömning att lagring av trafikuppgifter med tillräcklig grad av säkerhet kan ske även utomlands”.

Trots att Sverigedemokraterna och flera remissinstanser pekade på potentiella säkerhetsrisker, vidtogs inga åtgärder och känsliga trafikuppgifter tilläts lagras utomlands.

Såhär röstade partierna

JA = Avslag till förslaget
NEJ = Bifall till förslaget
AVSTÅENDE = I praktiken avslag till förslaget

Omröstning om att lagra trafikuppgifter utomlands

Bild: Skärmdump riksdagen.se