Under ramadan planerade jihadister att attackera Saudiarabien. De hittades och dödades, en självmordsbombare utlöste sin bomb i Mecka. Det kan tyckas märkligt.

Varför skulle jihadisterna attackera en islamisk stat? Dessutom är Islamiska Staten i Syrien och Irak, det som är kvar av den vill säga, ganska lik den islamistiska diktaturen Saudiarabien. För att betona likheten brukar jag skriva Islamiska Staten i Saudiarabien (ISS).

Trots att de två staterna är så lika, så är de fiender. Eller snarare rivaler.

Islamiska Staten erkänner inte kungariket Saudiarabien. Islamiska Staten är ett pan-islamiskt kalifat som gör anspråk på ledarskap över alla muslimer.

Dessutom anser IS att Saudiarabien har förrått den islamiska umman, den världsvida islamiska gemenskapen, genom att ha goda relationer med USA. I denna fråga har IS samma syn som Al-Qaida, som också varit, och är, i konflikt med den saudiska regimen. Al-Qaida har genomfört flera attacker i Saudiarabien, både mot regimen och mot västerländska mål i landet.

Att jihadister attackerar andra muslimer brukar anföras som argument mot deras islamiskhet. De kan ju inte vara ”riktiga muslimer” när de bombar sina muslimska bröder! Det kan de visst. För vem kan väl påstå att profeten Muhammed, islams grundare, inte var en ”riktig muslim”?

I Koranen beskrivs Muhammed som en idealmänniska och själva definitionen av en god och riktig muslim. Och Muhammed dödade andra muslimer! För Koranen påbjuder inte bara jihad, det vill säga heligt krig, mot judar och kristna och andra otrogna, utan även mot ”hycklarna”. I Koranens nionde kapitel, vers nummer 74, finns befallningen att strida mot hycklarna, här kallade ”tvehågsna” i Zetterstéens översättning:

”Profet, bekämpa de otrogna och de tvehågsna och var sträng emot dem, ty deras hemvist varder helvetet.”

Muslimer som inte tror eller utövar sin tro på rätt sätt beskrivs i Koranen som ”hycklare” och som fiender till de ”riktiga muslimerna”. Muhammed gick till och med så långt att han brände ner en moské! Han kallade den moskén för Masjid ad-Diraar, den skadliga moskén. De som bad där var muslimer. Muhammed brände ner moskén, fast det fanns muslimer i den. De jihadister som i vår tid attackerar andra muslimer, och till med moskéer, har alltså stöd för detta i profetens eget exempel.

Den saudiska regimen, resonerar jihadisterna, är som sagt också hycklare och falska muslimer, på grund av sina relationer med USA. De stödjer sig på Koranen som säger att muslimer som allierar sig med de otrogna själva ska räknas som otrogna:

”I, som tron, tagen ej judarne och de kristna till beskyddare! De äro ju varandras beskyddare, och den av eder, som tager dem till beskyddare, hör dem till…” (5:56)

Men de attackerar ju i ramadan! Ramadan är bönens och fridens månad! Ja, bön och frid, men också jihad. För Muhammed själv förde krig i denna månad. Ett av islams viktigaste slag, slaget vid Badr, ägde rum denna månad. Under ramadan ökar lönen för alla goda gärningar, och jihad är en god gärningar, enligt vissa texter den främste av alla goda gärningar!

Även Muhammeds efterträdare, Abu Bakr, förde krig mot muslimer. Abu Bakr var islams förste kalif. Ordet kalif betyder efterträdare, alltså den ledare som följde efter Muhammed. Abu Bakr dödade alla muslimer som inte godtog hans ledarskap. Fast de bekände att det bara fanns en gud och att Muhammed var hans profet. Fast de fastade och bad. Detta kallas ridda-kriget, kriget mot avfällingarna.

Det jihadisterna gör när de attackerar muslimer och bombar och bränner moskéer är alltså ingenting nytt. Jag har visat att de gör som Muhammed och Abu Bakr. Och i otaliga texter i den sunnitiska traditionen befaller Muhammed muslimerna att göra som han och hans fyra första kalifer: Abu Bakr, Omar, Uthman och Ali. Dessa kallas ”ar-rashidun”, de rättledda.