Förra månaden medgav rikspolischefen Dan Eliasson att man tappat greppet om utvecklingen i landet. Antalet utanförskapsområden, eller i klartext no-go-zoner, växer och laglösheten breder ut sig. Nu kräver han mer resurser för att klara terrorbekämpningen. De extra resurser polisen fått av regeringen räcker inte.

I april satsade regeringen 700 miljoner kronor extra på polisen. Men pengarna tog snabbt slut eftersom en större del gick till att täcka krediten på ett lån som rikspolischefen tog förra året, avslöjade SvD. Efter terrordådet på Drottninggatan avsattes 400 miljoner kronor till polisens terrorbekämpning. Men det räcker inte, skriver idag rikspolischefen på DN-Debatt.

Hotet om nya terrordåd innebär att stora belopp behöver satsas på förstärkningsvapen, tunga skyddsvästar och ballistiska hjälmar för att kunna ingripa mot terrorister i aktion. Utbildningen i taktik vid terrorhändelser måste intensifieras. Investeringar krävs för att snabbare och effektivare kunna använda it-verktyg för att söka av mobilmaster och annan datainformation. Utredningsförmågan måste stärkas rent allmänt för att klara av allvarlig våldsbrottslighet. Underrättelseförmågan inom polisen och säkerhetspolisen måste stärkas, bland annat finanspolisens jakt på terrorfinansiering.

Rikspolischefen efterlyser också stora satsningar utanför polisen för att motverka terrorism och annan allvarlig brottslighet: mer kameraövervakning eftersom det bland annat underlättar operativa beslut efter terrordåd. Tillgång till datalagring av telefontrafik från teleoperatörerna, där utvecklingen inte går åt rätt håll. Hemlig dataavläsning så att polisen kan avlyssna brottsmisstänktas krypterade datatrafik. Verkställigheten av domstolsbeslut måste ske snabbare, vilket kräver fler förvarsplatser för dem med utvisningsbeslut och fler återtagandeavtal med länder dit utvisning ska ske.

Rikspolischefen påpekar att ”prioritering av terrorism måste vägas mot myndigheternas övriga uppdrag. Förstärkningar av samhällets förmåga mot terrorism innebär därför vissa obekväma beslut.”

Ännu har inte regeringen kommenterat förslagen.