Det innebär ett bakslag för integrationen när S, V, MP, C och L sagt ja till ett kontroversiellt, salafistiskt moskébygge i Karlstad. Svensk kultur tar ett steg bakåt, islamisk fundamentalism ett steg framåt.

De salafistiska ledarna får nu en plattform att påverka unga muslimer. Auktoriteten stärks och prestigen höjs. Här kan man skapa en miljö med helt andra värderingar än i det svenska majoritetssamhället och utöva grupptryck mot de som lever på ett svenskt sätt.

Politikerna som gav salafistiska Islamiska föreningen grönt ljus säger att de står för ”mångfald” och ”öppenhet”. Det gör inte salafismen, den står för enfald och slutenhet. Enfald både i betydelsen icke-pluralism, det finns bara en islam, och i betydelsen dumhet. För salafismen undertrycker vetenskap och rationellt tänkande. Slutenhet i betydelsen att salafismen tycker att man ska umgås inom gruppen och inte lyssna på andra.

En salafistisk ledare som Islamiska föreningen bjudit till Karlstad heter Abdul Wadud. Han har fått sin utbildning i den islamistiska diktaturen Saudiarabien. I ett klipp på YouTube från den 25 februari 2013 ser vi Abdul Wadud predika för Islamiska kulturföreningen i Karlstad under rubriken “Hur blir man en starkare muslim?”

I främre raden, väl synlig, sitter Rauf Ahmadi, Islamiska föreningens ordförande. Han har skägg och glasögon. Klippet är utlagt av ett konto som kallar sig “Dawah Swed”, som betyder mission i Sverige eller mission till Sverige.

I sin predikan förklarar Abdul Wadud att tron går upp och ner. Ibland har man starkare tro och ibland svagare. Hur ska en muslim få en starkare tro? Det är speciellt viktigt att tänka på i detta samhälle, det vill säga det svenska, där “saker som är dåliga och borde vara dolda kan man se överallt”.

Så varnar han för det “mentala kriget som pågår” i Sverige, det vill säga kraftmätningen, som han upplever det, mellan islamiska och svenska värderingar. “Människan blir mycket påverkad av sin omgivning, av samhället”. För att klara sig i detta “krig” måste muslimen ha en stark tro, och en rätt tro. Han ska “vara stabil, inte vackla”.

Hur ska man då få en starkare tro? Punkt nummer ett, förklarar Abdul Wadud, är att “man i hela sitt liv försöker att ge seger till islam”. Det betyder “att stödja islam, att hjälpa islam, att sprida islam”.

En annan punkt som han tar upp är att man bara umgås med bra människor, eftersom man kan bli påverkad av dem som man umgås med. Med bra människor syftar han på troende muslimer som går till moskén. “Du kommer till moskén, du umgås med bra människor”, säger han. Underförstått: de som inte går till moskén är dåliga människor. Det är bättre att gå till moskén, fortsätter han, än till centrum, “där människor syndar”. Vad är det för synder folk gör i centrum? Kanske menar han att män och kvinnor rör sig på samma ytor?

Till stöd för sin åsikt citerar imamen en hadith, ett yttrande av profeten Muhammed, där denne påbjuder: “Du ska endast ha en troende till vän”. Det vill säga en muslim ska bara ha en annan muslim till vän.

Så berättar Abdul Wadud “en fin berättelse” om Abdullah ibn Masud, en av profeten Muhammeds bästa män. “Han var bland dem som krigade mot Europa, mot Rom, Qaisar”, säger imamen för att visa hur bra han var. Qaisar är arabiska för kejsare. Han talar alltså om det kristna, grekisk-romerska riket. Det som brukar kallas det bysantinska riket.

“Muslimerna krigade modigt. Som ni vet, intill döden. De brydde sig inte”, fortsätter Abdul Wadud för att prisa Abdullah ibn Masuds och de andra följeslagarnas mod och styrka i det heliga kriget mot de kristna. De hade med andra ord den starka tro som varje muslim bör eftersträva.

Abdul Wadud, och salafismen generellt, förespråkar att en muslim ska följa profeten Muhammed till punkt och pricka. Ingen kritik får riktas mot profeten eller de tidiga muslimerna, de så kallade ”sahaba”. Detta blir självklart problematiskt då Muhammed krigade i jihad, tog slavar, lät stena äktenskapsbrytare och förtryckte icke-muslimer. Vad unga muslimer behöver är kritiskt tänkande.

När det kommer till vetenskap, så hade Muhammed bara tillgång till det som fanns på hans tid. I Koranen framgår det att han hade en geocentrisk världsbild och sannolikt också trodde att jorden var platt. I Koranen står det att solen går ner i en dypöl på kvällen, det är därför det blir mörkt. Profeten visste så klart ingenting om evolutionen. Och så vidare.

I Saudiarabien, diktaturen som utbildat Abdul Wadud, råder enfald och slutenhet, inte mångfald och öppenhet. Karlstads politiker har gjort Karlstad lite mer saudiskt och lite mindre svenskt. I den nya moskén kan Abdul Wadud och likasinnade rekrytera nya unga män som kan utbildas till missionärer i Saudiarabien med målet att sprida salafismen, det vill säga enfald och slutenhet, i Sverige.