ÖVERGÅNG. I våras gick riksdagsledamoten Patrick Reslow över från Moderaterna till Sverigedemokraterna. Efter viss kalabalik har det nu stabiliserat sig. Nu finns det flera moderater som är nyfikna på SD. – De kan vända sig till mig, säger han.

Alliansen är inte vad den brukade vara. Decemberöverenskommelsen (DÖ) skapades då Alliansen inte ville få igenom sin budget med hjälp av Sverigedemokraterna. Missnöjet mot tilltaget växte och till slut föll DÖ, även om den i praktiken fortfarande praktiseras.

I våras gick riksdagsledamoten Patrick Reslow över från Moderaterna till Sverigedemokraterna. För honom var DÖ det som fick honom att på allvar se sig om efter andra alternativ.

Händer för lite
Som suppleant i justitieutskottet har han än så länge endast hunnit tjänstgöra vid ett sammanträde. Men han är tydlig med vilka frågor han tycker är extra viktiga.

– Jag brinner för vapenfrågor, att bekämpa gängkriminalitet och narkotika. Det hoppas jag kunna fortsätta med. Eftersom man är från Malmö är det relevanta frågor där man ser stora problem med just de bitarna.

Men just nu händer det för lite inom dessa områden. Aktuella frågor får inte det utrymme de behöver menar han.

– Ta exempelvis kameraövervakning som vi har velat ha i Malmö under väldigt lång tid, som skapar trygghet och som folk i allmänhet vill ha. En person som håller sig inom lagens gränser tycker inte det är konstigt att det är kameraövervakning. Det är den kriminelle som drabbas.

Nyfikenhet bland moderater
Efter partibytet fick han motta många frågor och även en del påhopp. Men nu tycker han att situationen stabiliserat sig.

– Det är faktiskt en del som kommit fram och småpratat, så visst märker man att det finns en öppning, säger han.

Intresset för Sverigedemokraterna finns, inte minst bland hans gamla partikamrater.

– Jag hade en debatt i TV4 i fredags före Jimmie Åkessons tal (i Almedalen reds. anm.) och det var till och med gamla partikamrater som satt i publiken och lyssnade.

Har du några indikationer på att det är fler som är på väg över?
– Det är många som är nyfikna. Gamla partikollegor är nyfikna på hur det är i Sverigedemokraterna, hur man ser på någon som lämnat ett parti och går över. Jag tolkar det lite som att det kanske finns ett intresse.

Han menar att det finns ett missnöje inom Moderaterna, både på kommunal- och riksnivå.

– Jag vet om att det finns många som är besvikna över utvecklingen och partiet, hur man hanterar den parlamentariska situationen i riksdagen.

Moderat hierarki
Han kommenterar den sociala aspekten av att byta till Sverigedemokraterna.

– Det är en sådan oerhörd sammanhållning som man inte har på samma sätt i Moderaterna.

Sammanhållningen Patrick pratar om är något han verkar ha saknat i Moderaterna.

Har man haft den sammanhållningen tidigare i Moderaterna?
 – Nej, jag tycker nog att det är större avstånd. Det är mycket mer hierarkiskt i Moderaterna. Det är ett större avstånd mellan partiledning och den vanlige väljaren eller den enskilde medlemmen. De avstånden finns inte i Sverigedemokraterna.

Vi pratar om synen på SD bland moderater och vad som hindrar fler moderater från att gå över.

Är de rädda för att bli stigmatiserade?
 – Många har säkert varit med länge. Så är det i de flesta partier. Då är man kanske rädd för vad som händer om man byter parti, säger han.

Patrick lyfter fram de sociala vänskapsrelationerna som finns inom ett parti.

– Tappar man vänner? Jag det är klart man gör, det är vissa som inte vill fortsätta vara vän eller som håller nere kontakten. Men det är inte så att man går från tusen till noll utan man får ju nya vänner och bekantskaper.

Men hur stor roll spelar relationerna till partikamrater för bytet av parti? Patrick Reslow betonar att vänskapsrelationer är sekundärt i sammanhanget.

– Först och främst tycker jag att man ska känna att man hör hemma i det politiska partiet. Egentligen är det politiken som ska väga tyngst, säger han.

Saklighet är viktigt
I flera TV-intervjuer har han valt att prata sakfrågor och gett konkreta svar. Detta är något han förklarar med sin juridiska bakgrund.

Hur viktiga är sakfrågorna?
 – Jag gillar att vara saklig. Jag är jurist i botten och som jurist blir man ibland lite fyrkantig. Det gör också att man kanske har en viss jargong när man pratar och har debatter.

Han tillägger:
– Jag brukar inte vara den som svävar ut i någonting. En konstruktiv debatt ska det vara.

Samtidigt vill han vara pragmatisk och tycker man ska erkänna när man haft fel.

– När man har fel så har man fel, har man rätt så har man rätt. Man ska också vara mottaglig för argument. Det tycker jag är viktigt.

Begreppet populism
Sverigedemokraterna benämns ibland som populistiska i negativ bemärkelse. Men enligt Reslow är denna benämning ett sundhetstecken.

– Man är öppen för synpunkter från väljarkåren och får ofta stämpeln på sig att man är populist. Jag tycker inte populist är fel, det handlar om att man är knuten till verkligheten att man fångar in de synpunkter som finns.

Patrick förklarar oförmågan att lyssna in väljarna med invanda tankemönster.

– Det är typiskt de etablerade partierna som är fast i sina ideologiska låsningar. Man ser när det ska till reformer, inte minst på det rättspolitiska området. Alliansen lyckades ju knappt föra landet framåt under de åtta åren.

Till de som funderar på att byta parti till Sverigedemokraterna har han ett tydligt budskap.

– De kan vända sig till mig. Det kan de göra. Är det gamla partikamrater från Moderaterna som överväger att gå över så kan de gärna vända sig till mig.

Fakta om Patrick Reslow

Född: 1970 (47 år)
Bor: Malmö
Civilstånd: Gift och har ett barn på nio år.
Intressen: Golf, tennis, läsa böcker
Tre viktigaste områden: Straffskärpningar för våldsbrott, bekämpandet av parallella strukturer och en ny polisledning

Patrick Reslow (SD)

Patrick Reslow (SD) Foto: Robin Persson