Statsministern försöker rikta bort fokus från att det största säkerhetsläckaget i modern tid skett under hans ledarskap. Hur stort hotet mot rikets säkerhet är, kan ingen säga idag. ”Det kommer att visa sig efterhand”, konstaterar Säpo.

Ligger det i tiden att ytligt politiskt spel alltid övertrumfar verklig hantering av djupt allvarlig förvaltning? Nu talas det oändligt om utifall att försvarsminister Peter Hultqvist ska få sitta kvar eller inte. Borta är resonemangen om hur det kunde då så fruktansvärt fel på Transportstyrelsen.

När man tittar tillbaka på hur regeringen mörkade det gigantiska säkerhetsläckaget, hur vagt regeringen uttalar sig när medierna upptäcker att en generaldirektör fått böter, kan man inte annat än bli upprörd (se listan längre ner).

Statsministern försöker dölja hur inkompetent statsförvaltningen faktiskt är, för att rädda skinnet på de berörda. Det är viktigare att värna kamraterna i det politiska etablissemanget än rikets säkerhet.

När nyheten kommit ur flaskan, rullas den ena galenskapen efter den andra upp. Men när politikerna kommer in i bilden övergår fokus från ansvarslösheten i svensk statsförvaltning till ett politiskt spel om hur många ministrar som borde avgå.

Det är ovärdigt kungariket Sverige.

Fokus borde ligga på hur den utbredda ansvarslöhetskulturen som grasserar i myndigheter och regeringskansliet ska bemötas. Istället för att reflexmässigt försöka mörka inkompetensen, borde en kultur skapas som alltid är ansvarsutkrävande. Det borde skapas obligatorisk utvärdering av generaldirektörer och myndigheternas ”produktion”, där man finner verktyg att mäta effektivitet och förmåga.

Och då inte enbart att göra det så billigt som möjligt. Ekonomi handlar om hushållning, och en billig lösning kan – som vi nu ser exempel på – bli väldigt kostsam på andra plan. Priset är inte den enda variabeln, den centrala frågan är vad man får för pengarna. Dumsnål är ingen bra strategi.

Inom näringslivet är det självklart att utvärdera olika enheter och utvärdera deras effektivitet och förmåga att uppnå de mål som är satta för verksamheten. Det måste bli mer av ansvarsutkrävande inom statsförvaltningen. De chefer som inte håller måttet måste lyftas bort.

För att nå effektivitet krävs ledarskap, erfarenhet, kunskap om den materia man hanterar, sunt förnuft och moral. Dessa värden måste uppvärderas inom den offentliga förvaltningen, samtidigt som vänskapskorruptionen kastas ut. Man kan kräva sympati för människor i utsatta lägen, men inte för chefer med löner långt över genomsnittet. Det ingår i jobbet och lönenivån att man kan åka ut snabbare än kvickt.

Statlig verksamhet är inte till för att försörja en vänskapskrets, utan leverera tjänster åt svenska folket. Om de inte gör det ska de ut. Ansvarsutkrävande är det minsta medborgarna kan kräva mot att man betalar världens högsta skatter.

Hur ska detta ske i en korrupt statsförvaltning där generaldirektörer inte drar sig för att medvetet bryta mot flera lagar och dessutom göra det skriftligen? Och där regeringen försöker mörka att så sker.

Detta är de verkligt viktiga frågorna, för svenska folket som betalar kalaset. Dessa frågor får inte komma bort i det politiska spelet om ministerposter.

*

DETTA HAR HÄNT

6 juli
SVT-medarbetare finner att en generaldirektör har fått dagsböter i strafföreläggande av åklagare. Sådant föreläggande brukar utdelas när någon erkänner fortkörning, snatteri eller andra mindre allvarliga brott. Men SVT kan avslöja att Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren erkänner skyldig till ”vårdslöshet med hemlig uppgift” genom att tillgängliggöra sekretessbelagda uppgifter för främmande makt.

När statsminister Löfven konfronteras med avslöjandet på kvällen, ombeds han kommentera men svarar han:

– Nej, det får du fråga departementet om. Men det är naturligtvis väldigt allvarligt och något som vi också ser allvarligt på, säger han.

Senare samma kväll säger infrastrukturminister Anna Johansson (S) till SVT att hon precis lämnat Almedalsveckan och såg troligtvis fram emot en lugn semester. Hon sa sig se mycket allvarligt på det som inträffat men svarade svävande på frågan om när hon fick information.

14 juli
DN avslöjar att IT-driften togs över av dataexperter i Tjeckien och Serbien som aldrig säkerhetskontrollerats. I förundersökningen som upprättats av Säpo framgår hur graverande och illa skött IT-säkerheten hanterats.

SVT når Transportstyrelsens ordförande Rolf Annerberg som lät förvånad över att bli uppringd, och får frågan om varför han inte stoppade Maria Ågrens lagbrott. ”Det här handlar om rikets säkerhet, jag vill inte kommentera”, sa han och slängde på luren.

Det avslöjas att alla svenska körkortsfoton läckte till Tjeckien.

16 juli
Det avslöjas att att regeringen inte informerade utrikesnämnden gällande IT-skandalen.

18 juli
Infrastrukturminister Anna Johansson (S) meddelar att myndighetens styrelseordförande Rolf Annerberg får sluta då han haft kännedom om läckan i två år.

20 juli
Inrikesminister Anders Ygeman (S) säger att han fick vetskap om misstänkta brister på Transportstyrelsen i samband på Säpo:s förundersökning från januari 2015.

21 juli
Oppositionspartierna meddelar att de kan komma att väcka misstroendeförklaring mot ett eller flera statsråd.

Samtiden skriver att regeringen borde avsättas.

26 juli
Alliansen håller en presskonferens där de gemensamt meddelar att man väcker misstroende mot tre statsråd – infrastrukturminister Anna Johansson, inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist.

27 juli
Statsminister Stefan Löfven meddelar att han ombildar sin regering. Anders Ygeman och Anna Johansson lämnar sin uppdrag. Däremot stannar Peter Hultqvist.