SÄKERHETSSKANDAL. Stefan Löfven har vetat om Transportstyrelse-skandalen sedan i januari. Anders Ygeman och Peter Hultqvist har vetat om det över ett år utan att informera statsministern, trots att det handlar om rikets säkerhet. Det framkom på presskonferensen i Rosenbad under eftermiddagen, när Löfven också uttalar fullt förtroende för sina ministrar.

Statsminister Stefan Löfven, Säpochefen Anders Thornberg,  ÖB Micael Bydén, och Transportstyrelsens tf generaldirektör Jonas Bjelfvenstam  gav alla sin bild av händelseförloppet som seglat upp till regeringens största huvudvärk. Och många menar att det bara är början. Myndigheten har utsourcat sekretessbelagd information, frångått lagen, låtit den hanteras av ej säkerhetskontrollerad personal, bland annat i länder som Tjeckien. Det handlar om hela det svenska registret över körkort, inklusive bilder, och även känslig information om broar, tunnelbana, vägar och hamnar i Sverige. Information som kan innebära fara för rikets säkerhet.

Löfven säger att han fick kännedom om läckan först när SÄPOs förundersökning mot dåvarande generaldirektör för Transportstyrelsen, Maria Ågren ledde till åtal i januari i år. Maria Ågren har fått ett strafföreläggande för vårdslöshet för att hon röjt sekretessbelagda uppgifter som kan vara till skada för rikets säkerhet.

På frågor om inrikesminister Anders Ygeman (S) eller försvarsminister Peter Hultqvist (S) borde ha informerat statsministern tidigare svarar han nej.

– Den som borde ha informerat mig är ansvarig minister infrastrukturminister Anna Johansson (S), men hon hade inte fått den informationen. Märkligt att hon inte får den informationen av någon på näringsdepartementet, säger Löfven.

Ville ha haft information
Men Stefan Löfven säger också att han gärna velat ha informationen tidigare.

– Ja när vi ser hela bilden hade jag gärna sett det.

Men han betonar att varje departements arbete har pågått hela tiden, med det som behöver göras för att skademinimera och “ställa tillrätta”. Så det faller ändå en skugga över inrikesministern som inte informerade honom. Om oppositionens hot om misstroendeförklaring blir verklighet kan huvuden rulla. Men under måndagen är det fullt förtroende som gäller.

Fortfarande hanteras i utlandet
Både ÖB och Säpo menar att vad man vet idag har ingen allvarlig skada skett till följd av läckan även om händelsen är mycket allvarlig. ÖB säger att det är en bild av situationen just idag, vilket ger intrycket av att man inte riktigt vet och att det kan komma upp ny information.

Fortfarande sköts dock delar av it-uppgifterna av icke säkerhetskontrollerad personal. Transportstyrelsens Jonas Bjelfvenstam säger att man hämtat hem de flesta funktioner, men också att man fortfarande har it-tjänster kvar i utlandet. Dessa planeras tas hem i höst.

Misstanke om mörkande
Säpo fick kännedom om säkerhetsproblemen 2015, och i januari 2017 när förundersökningen mot generaldirektör Maria Ågren var klar, ledde det till att hon entledigades från sitt arbete med en vag formulering, medan den verkliga anledningen doldes. Hon fick ett brottsföreläggande och ska betala 70 000 kronor.  Ingen behövde därmed få veta hur allvarligt läget var. Det var först när media avslöjade hanteringen i juli som skandalen rullades upp.

Informera oppositionen
Imorgon tisdag ska Stefan Löfven tillsammans med Säpo, ÖB och Transportstyrelsens generaldirektör informera de övriga partiledarna. Men frågan är ju också varför det dröjde ända tills nu innan Stefan Löfven informerar övriga partiledare? Varför gjordes inte det i samband med att Maria Ågrens brott kom i dagen, brott som innebar fara för rikets säkerhet?

Än är frågan långt ifrån avgjord. Affären kan växa beroende på vad som händer de närmaste dagarna och hur de andra partierna agerar. Infrastrukturminister Anna Johansson har förklarat att hon inte hade informationen. Två centrala ministrar visste över ett år, men sa inget. Om alliansen, SD och V väcker misstroendeförklaring mot en eller flera ministrar eller mot regeringen, då kan Löfven offra någon, för att försöka rädda sig själv och regeringen.

”Haveri”
Det fanns väldigt många reaktioner och upprördhet efter presskonferensen på sociala medier. Det talas om ”haveri”, samma ord som Löfven själv använde om Transportstyrelsens, om att det har gått orimligt lång tid och om vad regeringen hade gjort om inte media tagit upp det.

Jimmie Åkesson (SD): Regeringen har haft kännedom om läckaget under två år. Vi kommer att utkräva ansvar.

Paula Bieler (SD): ”Meddelade alltså nyss i i SR att om ansvarige ministrar ej ryker senast i regeringsförklaringen begär vi misstroendevotum mot Löfven.”

Tomas Tobé (M): Det är uppenbart att regeringen försökt mörka denna säkerhetsskandal. Sanslöst.”