IT-SÄKERHETSSKANDALEN. Försvarsutskottets utfrågning av försvarsminister Peter Hultqvist (S) har inte lett till tillfredsställelse. Flera oppositionspolitiker uttrycker att de inte fick svar på sina frågor. Försvarsministern ”borde ha skrikit och ropat för att avbryta det pågående haveriet” anser Allan Widman (L). Krisen fortsätter.

Ett av de extrainsatta mötena med anledning av IT-säkerhetsskandalen på Transportstyrelsen är avklarat, försvarsutskottets. Allan Widman (L), ordförande i försvarsutskottet, är missnöjd med utfrågningen och tycker inte att han fick svar på sina frågor. Frågor som när regeringen fick reda på it-skandalen på Transportstyrelsen och varför försvarsministern inte agerade för att bryta.

– Det är en sak att minimera skador efteråt, men pågående brottslighet som skadar riket måste avbrytas. Han borde ha ropat och skrikit för att avbryta det pågående haveriet, säger han till SVT Nyheter.

Även KDs Mikael Oscarsson, som har KU-anmält infrastrukturminister Anna Johansson (S) och statsminister Stefan Löfven, är starkt kritisk. Han menar att frågor inte har blivit besvarade utan snarare att nya har väckts.

Likaså anser Hans Wallmark, Moderaternas försvarspolitiske talesperson, att agerandet är ”djupt allvarligt”.

Delansvar
I en intervju efter mötet i utskottet säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) att han fick information om läckan av sekretessbelagd information i Transportstyrelsen i mars 2016 av tjänstemän på departementet. Han uttrycker att han har ett delansvar och att han såg att Säpo och Försvarsmakten arbetade med åtgärder.

– Jag försäkrade mig om att det vidtogs åtgärder av Försvarsmakten, att man vidtog de åtgärder som var nödvändiga.

Främst handlade det om att hantera identiteter och vissa civilregistrerade fordon. Han menar att det som hände var allvarligt, men att försvarsmakten var tidigt inne och vidtog åtgärder.

– Vi tog det ansvaret när vi såg till att det vidtogs åtgärder av Försvarsmakten.

Förde inte vidare
Att försvarsminister Hultqvist inte förde informationen vidare till infrastrukturminister Anna Johansson (S) eller statsministern var att representanter från näringsdepartementet var med på mötet när han informerades och att han hade försäkrat sig om att åtgärder vidtogs, menar han.

– Vi har försökt leva upp till vård delansvar.

På frågan om frågan var uppe i det säkerhetspolitiska rådet svarar han:

– Det får statsministern redogöra för.

Mustchef deltog
Gunnar Karlson,
chefen för MUST, Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, fick frågor om hur försvaret påverkats. Han hävdar att händelsen har påverkat försvaret, men inte påverkat försvarsförmågan.

– Försvarsunderrättelseförmågan har inte påverkats märkbart negativt.

Vilka åtgärder man gjort vill han inte kommentera. Han uppger att MUST inte såg någon anledning att vända sig till regeringen.