Dagens Nyheter talar om stora samhällsvinster i Sandviken som en följd av flyktingmottagning, samtidigt som aktuella prognoser säger att Sandvikens underskott tillhör landets största.

Redan när Dagens Nyheter 2014 slagit upp (här) en revisorsrapport som hävdade att kommuner gör stora ekonomiska vinster på invandring, påpekades att den innehöll räknefel och att journalister tolkat beloppen fel (här).

DN vägrade dock göra rättelse. Man har istället lagt till en not där man påpekar att det är revisionsbyråns slutsatser som redovisas. Att rapporten belagts med fel, anser DN inte är en nyhet.

Dagens Samhälle och Sveriges Radio har nyligen rapporterat att Sandviken tillhör de kommuner som i år ser ut att göra allra störst underskott i landet.

Man kan fråga sig vilka som är faktaresistenta och producerar fejknyheter i den svenska samhällsdebatten.