Den muslimska Al-Azharskolan i Vällingby utanför Stockholm får, enligt medieuppgifter, ingen kritik av Diskrimineringsombudsmannen (DO) för att man på skolbussar delat upp flickor och pojkar. Det är inte diskriminerande.

Myndighetens beslut finns inte på hemsidan, utan utdrag sprids via medier som DN.

I ledarartikel i Göteborgs-Posten kommenterar Alice Teodorescu uppgifterna.

– Mot denna bakgrund är det häpnadsväckande att DO inte finner att den muslimska friskolan Al Azharskolan ägnat sig åt diskriminering när personalen delat upp eleverna utifrån deras kön i samband med skolans bussturer; flickorna hänvisades till att gå på i bussens bakre del, medan pojkarna fick gå på i den främre.

– Uppdelningen, oavsett var den inträffar eller vem den drabbar, cementerar ofrihet och undanröjer individens möjlighet att påverka sitt eget liv. Detta var sant i USA på 50-talet, i Sydafrika under apartheid, i samtidens Saudiarabien och dessvärre nu också i delar av dagens Sverige.

– Det är människor, inte värderingar, som ska åtnjuta lika värde. I Sverige ska alla människor behandlas lika, undantag ska inte göras utifrån någons kön, religion, etnicitet eller sexuella läggning.

– I samband med Kalla Faktas avslöjande om uppdelningen på Al Azharskolan påtalade Astrid Schlytter, docent i rättssociologi vid Stockholms universitet, det uppenbara: ”När man legitimerar föräldrarnas värderingar så hindras integrationen”.

Av medieuppgifterna framgår inte hur DO kommit fram till att det inte är diskriminerande att separerar flickor och pojkar under bussfärd. Ett skäl skulle kunna vara att skolan till DO rapporterat att separationen inte längre förekommer och att DO därför inte prövat agerandet. Samtiden återkommer i ärendet när beslutet blivit tillgängligt i sin helhet.