ALMEDALEN. Under onsdagen deltog riksdagsledamoten Lawen Redar (S) i en utfrågning om Socialdemokratins framtid. Men hon går också till hård attack mot Sverigedemokraterna. – Det enda deras konflikt handlar om är människor med ett visst utseende eller vissa värderingar, säger hon.

Lawen Redar är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och sitter även som ledamot i justitieutskottet. Hon gick till hårt angrepp mot Sverigedemokraterna under en utfrågning i Almedalen under onsdagen.

I en sammanvägning av de nio senaste opinionsmätningarna i juni är Socialdemokraterna största parti med 26,6 procent och Sverigedemokraterna hamnar på en andraplats med 20,8 procent.

Moderatorn Kevin Shakir från Makthavare.se höll i samtalet där även Företagarnas regionchef Eva Cooper deltog.

– Jag talade med deras kommunikationschef (Joakim Wallerstein reds. anm.) tidigare idag som omtalade sig själva som näst största parti, säger Kevin Shakir.

Just detta heta ämne kom samtalet att handla om när Socialdemokratins fortlevnad och opinionssiffror diskuterades.

– Att Sverigedemokraterna har blivit så pass stora skapar naturligtvis oro, säger Lawen Redar.

Lawen Redar och Eva Cooper

Riksdagsledamoten Lawen Redar (S) och Eva Cooper, regionchef på Företagarna. Foto: Robin Persson

(S), (C) och (L)
Hon säger också att det krävs mer samarbete mellan de andra partierna för att skapa stabilitet, något hon menar att Socialdemokraterna inte kommer kunna göra på egen hand.

– Om man vill hålla Sverigedemokraterna ute så krävs det en dialog och mer samarbete mellan Centerpartiet och Liberalerna till exempel.

Lawen Redar fortsätter och markerar kraftigt mot Sverigedemokraterna.

– Vi kan inte samarbeta med ett högerparti och enligt min mening är det ett rasistiskt parti utifrån vad de säger i sitt principprogram på sidan femton där de säger att du kan bli fråntagen din svenskhet om du inte är lojal med en viss kultur, med vissa principer och vissa värderingar.

Hon går även till angrepp mot vad hon anser är en avsaknad av politik hos SD.

– Ska du vara statsbärande måste du ha svar på vad du tänker göra med klimatutmaningarna, med energipolitiken, med industrin, med jobben, med välfärden. Det enda deras konflikt handlar om är människor med ett visst utseende eller vissa värderingar. Jag tycker det här är farligt för Sverige.

Behöver utlandskompetens
Lawen Redar motiverar Socialdemokraternas egen invandringspolitik med att högkvalificerad arbetskraft behövs.

– Som vi nu precis sa behöver vi kompetens, kanske från hela världen till Sverige för att vi ska kunna vara det high-techland vi faktiskt är.

Regeringen efter valet
Hon uttalar sig också om regeringsfrågan.

– Den dagen valrörelsen är och utifrån så som svenska folket har röstat fram måste man hitta ett sätt att regera landet, säger hon.

Däremot ger hon inget konkret svar på hur detta ska ske med Sverigedemokraterna som andra största eller största parti efter valet 2018.