Under Almedalen passade Sverigedemokraterna på att lansera valfilmen inför kyrkovalet 17 september. Om du gått ur, gå med igen! Och rösta. Det var budskapet från Emil Aronsson, SD:s gruppledare i kyrkomötet.

– Det hålls ett viktigt val redan i år, påminde vice partiordförande Julia Kronlid i SD:s abonnerade restaurang där dagens tema var kyrkovalet. Partiet presenterade sitt kyrkopolitiska program och en ny valfilm.

– Kyrkan befinner sig i en allvarlig identitetskris. Man tappar medlemmar i en aldrig tidigare omfattning. Och numera tappar man medlemmar inte bara därför att människor inte tror, utan också därför att kyrkan är otydlig i sin roll och sitt ansvar, sa Emil Aronsson.

– Vi menar att kyrkan och kristendomen är intimt förknippad med vår nation och vårt samhälles utveckling.

Partiets slogan är ”från (S)-märkt kyrkan till Svenska kyrkan”. Detta eftersom S och SD är huvudmotståndare som ledande partigrupper inför valet.

– Vi vill inte styra kyrkan partipolitiskt, sa Aronsson, utan låta kyrkan vara kyrka. Partiet betonar diakoni och församlingsarbetet lokalt. Kyrkan gör viktiga sociala insatser. Den ska inte vara ett partipolitiskt redskap.

Under presskonferensen visades en ny valfilm inför årets val. Den finns att se på YouTube: Kampanjfilm – kyrkovalet.