IT-SKANDALEN. – Ingenting som framkommit här föranleder oss att ändra åsikt, säger SD-ledaren Jimmie Åkesson efter partiledarnas möte med Stefan Löfven.  SD ger Stefan Löfven en månad på sig att utkräva ansvar av ansvariga ministrar annars vill man väcka misstroendevotum.

Dagen har varit full av möten med anledning av IT-skandalen i Transportstyrelsen. Efter extrainsatta möten med försvarsutskottet och justitieutskottet träffade samtliga partiledare Stefan Löfven på Rosenbad.

SDs partiledare Jimmie Åkesson är tydligare än de andra partiledarna när han kommer ut ifrån mötet. Misstroendeförklaring blir aktuellt om inte Löfven själv agerar mot de ministrar som är ansvariga.

– Det måste bli politiska  konsekvenser av det här. En myndighetschef avser att bryta mot svenska lagstiftning och gör det, det är mycket allvarligt, och först ett år senare tvingas hon lämna sin tjänst,  säger Jimmie Åkesson i Expressen TVs live-sändning efter mötet.

Vilken eller vilka ministrar som bör avgå vill inte Jimmie Åkesson precisera, utan menar att statsministern har tid på sig nu att undersöka ansvarsfrågan, fram till riksdagens öppnande igen i höst. Men det finns flera.

– Det finns ansvarig infrastrukturminister, justitieministern har varit medveten, försvarsministern och inte minst inrikesministern. Det är Stefan Löfven som vet bäst vem, men det måste få politiska konsekvenser.

Utesluter inte
Ingen av de andra partiledarna utesluter misstroendeförklaring, men är försiktigare i sina uttalanden. Flera säger att de ska tillbaka till sina partier och göra en helhetsbedömning. Det talas dock i starka ordalag om en allvarlig säkerhetskris och flera hävdar att regeringen fortfarande inte svarat tillfredsställande på varför man inte informerade vidare.

– Det ser mörkare ut efter idag, frågan om misstroendevotum är fortfarande aktuell, säger Ebba Busch Thor, KD-ledaren.

Ny information som framkom på mötet med Stefan Löfven var att frågan inte har varit uppe på agendan på det säkerhetspolitiska rådet, trots att det var en så allvarlig händelse och rör rikets säkerhet.

Ygeman frågades ut
På det tidigare mötet svarade inrikesminister Anders Ygeman (S) att han följde gängse rutiner när han fick vetskap om problemen på Transportstyrelsen. Han kontaktade då näringsdepartementet, men pratade varken med statsminister Stefan Löfven eller infrastrukturminister Anna Johansson (S), och menar att känslig information måste diskuteras i speciella rum.
– Det här är information som man inte kan prata om på fikarasten, säger Ygeman till Expressen.

Ygeman har känt till läckan sedan januari 2016.