När det blev Sverigedemokraternas tur i Almedalen markerade Jimmie Åkesson tydligt mot den utveckling vi ser i landet, och talade om hur det kommer att bli när SD får vara med och bestämma.

”Vårt moderna Folkhem”. Jimmie Åkesson använde begreppet 37 gånger i sitt tal för att beskriva vilket samhälle han och hans parti vill skapa.

Många kan säkert kritisera detta sätt att upprepa en fras, men jag tycker det blir effektivt. Ingen som hört talet kan glömma budskapet att Åkesson vill bygga ett modernt folkhem.

Och han fyllde frasen med en hel del innehåll. Här tre exempel.

I vårt moderna folkhem sitter grovt kriminella inlåsta, istället för att skötsamma, laglydiga medborgare ska behöva låsa in sig själva.

I vårt moderna folkhem belönas flit och pliktkänsla, kompromissvilja och laganda.

I vårt moderna folkhem vill man arbeta inom sjukvården – vårdyrket är ett drömyrke.

På detta sätt blev det ett mycket tydligt ideologiskt tal om färdriktning. Om vad som är fel och vad som är rätt.

Åkesson tog avstånd från de ”konstruerade, påhittade konflikter som det vänsterliberala etablissemanget vill tvinga på oss”. Han syftade då på uppdelningar i klasser, efter kön, efter sexuell läggning, hudfärg, var man är född. Konflikten handlar inte om detta.

Den avgörande konflikten i samhället idag, den handlar om att det konstruktiva står mot det destruktiva. Det handlar om de som vill bidra till det gemensamma mot de som vill förstöra det gemensamma. Det handlar om de som bygger bilarna mot de som bränner bilarna.

Någon kommentator ville kalla denna världsbild för utopisk, men jag vill påstå att det är raka motsatsen: väldigt jordnära. Det är i vår civilisation ingen utopi att vilja skapa ordning och belöna de skötsamma. Det är sunt förnuft.

Åkesson konstaterade: ”Sverige mår inte bra” och att ”Det räcker nu!”

De gamla partierna har experimenterat färdigt, de har förstört tillräckligt, sa han.

Nu tänker vi återupprätta det ni ödelagt.
Nu tänker vi återupprätta folkhemmet!

Nostalgi är att längta tillbaka till något som inte kan återskapas. Men Åkesson längtar inte tillbaka, han vill däremot återknyta till principer som har fungerat väl. Folkhemmet är ett konservativt begrepp som ser samhället som ett hem, men som skickligt användes av de äldre socialdemokraterna.

I vårt moderna folkhem vågar vi vara stolta över vår historia, stolta över vår kultur, stolta över vad som skapats och förädlats här i generationer – i århundraden. Stolta över det som håller ihop oss, som går oss till en nation, en familj.

I detta hem är man välkommen oavsett var i världen man har sin bakgrund, tillade Åkesson. Men! Men ska man bosätta sig här, då måste man ha viljan och ambitionen att bli en av oss.

Här går den skarpaste skiljelinjen i svensk politik idag. Mellan de som är konstruktiva, ställer krav och poängterar människors plikter gentemot gemenskapen å ena sidan, och å den andra de som bara är kränkta, kräver rättigheter av andra och destruktivt bryter sönder samhället.