Miljöpartister uttrycker stolthet över att en salafistisk moské ska byggas i Karlstad. Medan Jesus räddade anklagade kvinnor, befallde Muhammed att de skulle stenas till döds.

Islamiska föreningen i Karlstad, en salafistisk förening, ska bygga en ny, stor moské. Detaljplanen godkändes av kommunfullmäktige den 19 juni.

I en debattartikel i Nya Wermlands-Tidningen den 26 juni uttrycker två förbundsstyrelseledamöter från Grön Ungdom stolthet över bygget, trots att de är väl medvetna om att föreningen är salafistisk och att den har låtit imamer utbildade i Saudiarabien predika i dess nuvarande lokal.

”Vi är stolta över att kommunfullmäktige i Karlstad gör just det”, skriver ledamöterna från Grön Ungdom och hänvisar till bygget av moskén i Karlstad.

Stolta? Hur kan man vara stolt över att salafismen tillåts flytta fram sina positioner i Sverige? Ett framsteg för salafismen är ett, eller flera, steg tillbaka för vetenskapen, demokratin, kvinnans ställning och det kritiska tänkandet.

Salafismen är en fundamentalistisk rörelse inom sunnitisk islam. Man vill gå tillbaka till hur man tror att de så kallade ”salaf”, föregångarna, förstod islam. Med föregångarna menar man Muhammed och de tidiga, rättrogna muslimerna.

Det gör inget att föreningen är salafistisk, tycks ledamöterna i Grön Ungdom mena, eftersom det finns fundamentalister i alla religioner:

”För en tid sedan gjorde P4 Värmland det känt att islamiska kulturföreningen bjudit in salafister. Religiösa fundamentalister är ett mycket stort problem och finns inom alla religioner, men Grön Ungdom anser inte att lösningen på det problemet är att förhindra byggandet av moskén.”

Varför prata om andra religioner? Här handlar det om en salafistisk moské i Karlstad. Det är den man ska ta ställning till. Kristendomen har inte ”ett mycket stort problem” med terrorism. Men det har islam.

Fundamentalismen i olika religioner helt olika ut. Helt enkelt för att religionerna är olika. En kristen fundamentalist strävar efter att hålla sig till fundamentet, till grunden, i sin religion. En muslimsk fundamentalist strävar efter att hålla sig till fundamentet, till grunden, i sin religion.

Till fundamentet i kristendomen hör tron på Jesus som Guds son. Det är Jesus man ser till efter ledning. En gång förde folket fram en kvinna till Jesus. De anklagade henne för äktenskapsbrott och ville stena henne. Jesus sa: ”Den som är utan skuld kastar den första stenen”. Han räddade hennes liv.

Men när en kvinna, anklagad för samma brott, fördes inför Muhammed, befallde han att hon skulle stenas. Kvinnan väntade dock barn. Så Muhammed lät henne först föda barnet och amma det. Sedan tog han barnet ifrån henne och dömde modern till döden genom stening.

Vi ser att Jesus och Muhammed agerade helt olika i en likartad situation. Det innebär att en kristen fundamentalist inte kommer att sträva efter tillämpa steningsstraffet för äktenskapsbrott. Stening hör inte till fundamenten i kristen tro. Jesus undervisade MOT stening.

En muslimsk fundamentalist kommer dock sannolikt att vara för stening. Det beror på att Muhammed, som Koranen framhåller som muslimernas lärare och ledare, undervisade FÖR stening. Och mer än så: Muhammed var en domare som utdömde steningsstraff.

Detta är också en viktig skillnad mellan de två: Jesus var inte en världslig härskare. Han talade om moraliska lagar, om synder och goda gärningar. Muhammed var en världslig härskare. Han talade om moraliska lagar, men också om riktiga lagar. De som bröt mot Muhammeds lagar var inte bara syndare, utan brottslingar och straffades med bland annat prygel, stening och korsfästelse.

Jesus blev korsfäst, Muhammed lät korsfästa andra. Jesus sa att hans rike inte var av denna världen medan Muhammed byggde ett rike i denna värld. Jesus var en kringvandrande predikant medan Muhammed ledde härar ut i krig för att utbreda sitt styre och sin religion.

När Jesus i Matteusevangeliet talar om att inte har kommit med fred utan med svärd, menar han svärdet som metafor. Han menar att hans budskap kommer att väcka fiendskap hos vissa. Och detta kommer att splittra människor. Jesus själv slog ingen med svärd. ”Med Andens svärd han strider och segrar, när han lider”, heter det i den kända psalmen Bereden väg för Herran.

Muhammed talade dock om riktiga svärd. Och han och hans män använde riktiga svärd. En muslimsk fundamentalist, en som vill hålla sig till religionens grunder och ursprungliga lära, kan inte bortse från detta. Jihad, det heliga kriget, är ett fundament i Muhammeds liv och gärning.

Det finns många andra punkter som man skulle kunna ta upp. Grön Ungdoms ledamöter vilseleder läsarna genom att tala om fundamentalism som ett stort problem i alla religioner. Man måste specificera vilka problem man talar om. För tungomålstal kan till exempel inte likställas med jihadistiska massmord.

Jag skriver inte detta för att jag lämnat islam och numera skulle vara troende kristen. Nej, jag tror inte på någon religion. Jag skriver detta för att jag känner ett ansvar att klargöra hur det ligger till.