ALMEDALEN. Gränspolisen har fått 19 000 ärenden av Migrationsverket att avvisa från Sverige. Gränspolischef Patrik Engström talar klarspråk.

– Polismyndigheten som helhet har ett uppdrag vi inte är resurssatta för, vare sig det handlar om utanförskapsområden eller gränspolisverksamheten.

Många asylsökande som har fått avslag stannar ändå kvar. I 70 procent av ärendena som gränspolisen får har personen redan avvikit. Man uppskattar att det finns 13 000 efterlysta av totalt 19 000 ärenden.

Gränspolischef Patrik Engström beskriver arbetet som vanligt polisiärt spaningsarbete.

– Vi verkställer ärenden där personen har avvikit eller då Migrationsverket gör bedömningen att tvång kan komma att behövas.

Letar efter efterlysta
Gränspolisen arbetar med arbetsplatskontroller, följer upp tips, letar i lägenheter och efter enskilda individer med de uppgifter de får. Några av de efterlysta upptäcks i vanliga poliskontroller, eftersom de registreras.

Det finns personer som inte är efterlysta men ändå inte utvisas. Det är ofta ärenden där man har svårt att verkställa utvisningarna på grund av ursprungsländerna.

– Kommer de från Somalia, Syrien och Libanon är det svårt, Libyen omöjligt. Det gäller också ärenden där identiteten inte är fastställd så att länderna är beredda att acceptera dem, säger Patrik Engström.

Resursbrist
Nationellt i Sverige arbetar ungefär 1200 medarbetare i gränspolisverksamheten. I region Syd är det 170 personer just nu som jobbar med gränskontroll.

Men är det tillräckligt?

– För att kunna upprätthålla det som regeringen har satt som ambition med nära nog 100 procent kontroll i region syd, då är det inte tillräckligt.

Krävs mer resurser
– Polismyndigheten som helhet har ett uppdrag vi inte är resurssatta för, vare sig det handlar om utanförskapsområden eller gränspolisverksamheten, säger Patrik Engström.

– För att kunna hantera såväl den återinförda gränskontrollen som den ordinarie gränskontrollen och verkställighetsarbetet behöver gränspolisverksamheten vara ungefär dubbelt så stor som den är idag.

Nej ska vara nej
Patrik Engström medverkade på ett av Migrationsverkets seminarium, med rubriken Ett nej ska vara ett nej, alltså att asylsökande som får avslag verkligen ska lämna landet.

– Ett nej är ju ett nej, säger han.

– Men det är något av en utopi. Många har tagit sig hit på långa och farliga vägar för att de själva upplever att de kan skapa en bättre framtid i Sverige. De vill inte och upplever inte att de kan återvända frivilligt.

Om alla de som fick avslag lämnade landet skulle det bli helt annorlunda.

– Gränspolisverksamheten skulle kunna krympa och fokusera på det som är gränskontrolluppdraget, brottsutredningar om människosmuggling med mera.