Oförmågan i Sverige är enorm när det gäller att skilja skarpt politiskt meningsutbyte i sak från irrationella känslouttryck som hat, hot och våld. Varken regeringen eller Dagens Nyheter begriper vad det handlar om.

Den rödgröna regeringen presenterade häromveckan en handlingsplan, ”Till det fria ordets försvar”. Den får, med all rätt, svidande kritik av Dagens Nyheter i ledarartikel, där planen beskrivs i termer av ”det grumligt sagda är det grumligt tänkta”. Varför? Jo, man klarar inte av att hålla isär olika definitioner och avsikter.

”Och när handlingsplanen börjar prata om hot och hat som ett och samma, och tar upp ’destruktiva maskulinitetsnormer’ och behovet av en ’nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor’, då blandas äpplen och päron till en mer än lovligt kladdig fruktsallad.”

Sedan övergår DN till att just försöka göra definitioner.

”Det är över lag olyckligt att hat och hot ständigt klumpas ihop i den svenska debatten, trots att de har väldigt lite gemensamt. Hat är en känsla som kanske skapar obehag hos mottagaren. Hot, däremot, är en olaglig handling och syftar till att direkt tysta någon annan – det vill säga att göra monolog av den demokratiska dialogen. Att jämställa hat och hot är att trivialisera det senare.”

Självklart är hot allvarligare än hat. Men principiellt är faktiskt hot – och våld – en fortsättning på det primitiva känsloläget som hat utgör. I vilket fall om man anser att den avgörande principen är demokrati, dialog och yttrandefrihet. Hat saboterar dessa höga värden, och är första steget mot hot och våld.

För att kunna föra en politisk diskussion med argument, alltså en dialog, måste hat och irrationella känslor avvisas. Det går inte skapa ett seriöst debattklimat om någon sida är fylld av hat, skanderar glåpord och försöker tysta motståndaren.

Det är märkligt att DN ser ut att försvara hatet, men fördöma hotet. Kanske försvarar man hatet, eftersom det i praktiken ofta handlar om att blockera och bojkotta meningsmotståndare. Men den som tillämpar bojkott och på nätet blockerar meningsmotståndare avbryter alla möjligheter till dialog och debatt, det som är demokratins livsluft.

Och utöver att hatet förstör alla möjligheter till levande dialog och därmed i förlängningen undergräver demokratin, är hatet första steget mot att demonisera motståndarna och ta av dem deras människovärde. Då blir det lättare att ta steget nästa steg, till hot och våld.

DN nämner moderata och socialdemokratiska kommunpolitiker som avgått efter hat och hot, men varför utelämnar man att många sverigedemokratiska politiker under lång tid utsatts för hat, hot och våld från vänsterextremister? Flera företrädare har skyddad identitet efter återkommande angrepp.

Det blir synnerligen hycklande när man, som DN, selekterar och bara tar avstånd från hot och våld riktat åt ett visst håll, medan man inte tar avstånd från hat riktat åt ett annat.

Om vi ska komma tillrätta med ett hårdnande debattklimatet i Sverige måste alla goda krafter ta avstånd från, inte enbart hot och våld, utan också från hat, bojkotter och blockeringsattityder. Dessa beteenden är i själva verket totalitära och antidemokratiska. Om Dagens Nyheter och övriga etablissemang kunde ta avstånd från dessa totalitära inslag, skulle grogrunden också för hot och våld ryckas undan.