Journalisten Bob Woodward avslöjade Watergate-skandalen. Nu kritiserar han medierna för att driva kampanjer mot presidenten snarare än förmedla fakta.

Vid ett framträdande i Washington DC på i veckan kritiserade Bob Woodward medierna för deras vinklade rapportering om president Trump.

Medierna har i samband med rapportering om eventuella rysskontakter inom nya administrationen lyft fram liknelser med Watergate, skandalen som ledde till att Richard Nixon avgick 1974. Men den som avslöjade Nixons olagligheter, Bob Woodward, varnar medierna och betonar att det är helt avgörande att pressen bibehåller förtroendet hos allmänheten och står för en tydlig och rättvis rapportering.

Det har avslöjats att CNN ger stort utrymme åt möjliga oegentligheter kring rysskontakter i Trump-administrationen, även om man vet att allt är ”bullshit” och att inga bevis finns, som en CNN-producent formulerar det i en dold inspelning.

Därför fick Woodward frågor om mediernas agerande. Som svar på en fråga pekade Woodward ut New York Times, vars lista över Donald Trumps påstådda ”lögner” är exempel på överdriven vinkling. Den tredje största lögnen enligt tidningen var att Trump sagt att han varit på omslaget av Time ”14 eller 15 gånger”, när det rätta svaret är 11 gånger. ”Det är ingen lögn”, sa Woodward och påpekade att tonen i medierna är viktig. ”Om vi vill att människor ska tro på oss”.

Han kritiserar också intensiteten i rapporteringen av möjliga rysskontakter. En rättskaffens bevakning vore att ”åka till Moskva och finna källor och bevis”, istället för att diskutera anonyma ryktens trovärdighet.

Gallup publicerade en mätning på måndagen som visar att massmedierna har förtroende hos 27 procent av befolkningen, att jämföra med försvarsmaktens förtroende hos 72 procent och småföretagarna som 70 procent känner förtroende för.