ALMEDALEN. Svenska kyrkan har fått kritik för att vara politisk, i synnerhet när det kommer till migration och feminism. Samtiden ställde frågor som ärkebiskop Antje Jackelén försökte undvika.

Efter ett seminarium om kyrkans roll i politiken ställde Samtiden frågor till ärkebiskop Antje Jackelén.

Hon pratade om att Europa byggt murar och syftade på flyktingkrisen och den migrationspolitiska debatten som pågår i Europa.

Vidare menade hon att migrationen inte kommer upphöra och med bakgrund av att Svenska kyrkan tagit ställning i svensk migrationspolitik ville vi ställa frågor på temat.

Undviker frågor
Hon kliver ner från scenen för att svara på våra frågor men istället för att stanna går hon bort till två män med solglasögon och kostym. Hon säger med låg ton att Samtiden vill ställa några frågor.

– Vi ska till Sveriges Radio, säger då en av männen.

Vi ställer frågan till Antje Jackelén om hennes ställningstagande när det kommer migrationen till just Sverige.

Du pratade om migration och att det alltid kommer finnas. Men samtidigt är det något politikerna bestämmer. Är inte det då ett politiskt ställningstagande?

Antje Jackelén ser märkbart obekväm ut i situationen. Mannen med solglasögon bryter in.

– Kan vi få återkomma för vi måste gå till Sveriges Radio?

Samtiden erbjuder sig då att följa med på vägen och ärkebiskopen börjar se än mer stressad ut.

– Att människor flyr det kan inte politiker bestämma, det är ett faktum, svarar hon på frågan.

Men migrationspolitiken är ett politiskt beslut?
– Om vi kunde avskaffa dem krig och konflikter som skapar migration genom politiska beslut. Gärna!

Men det är samtidigt ett politiskt beslut?
Tystnad uppstår. Vi kryssar fram på ett av de mest välbesökta stråken under Almedalsveckan..

Är det inte ett politiskt beslut?
– Att människor flyr är ett faktum, inte ett politiskt beslut.

Men du nämnde att migration alltid kommer finnas?
– Att människor flyr är ett faktum.

Men det var inte det jag frågade. Jag frågade om migrationen som är ett politiskt beslut. Hur mycket, hur lite, om det ska finnas eller inte. Om vi pratar om migrationen till Sverige.

– Migration omfattar både människor som flyr och människor som bestämmer sig för att flytta från ett land till ett annat. Det är beslut som människor tar, antingen frivilligt..

Antje Jackélen stöter in i en person i folkmassan. Hon fortsätter.

– .. eller ofrivilligt, punkt!

Hon försvinner in i folkvimlet. En man från Svenska Kyrkan som fram tills nu hållit sig i bakgrunden kommer fram.

– Har ni fått den vinkeln ni vill ha? säger han.

– Vi har ställt de frågor vi vill ställa, svarar Samtidens reporter.