På förmiddagen meddelade de fyra borgerliga partiledarna att de väcker misstroendeförklaring i riksdagen mot tre statsråd som en följd av IT-skandalen hos Transportstyrelsen.

Regeringens hantering av säkerhetshaveriet hos Transportstyrelsen får nu de fyra allianspartierna att väcka misstroendeförklaring mot infrastrukturminister Anna Johansson (S), inrikesminister Anders Ygeman (S) och försvarsminister Peter Hultqvist (S).

– Det här är en av Sveriges allvarligaste säkerhetskriser under den tid jag varit politiskt aktiv. Det är därför vi utkräver ansvar. Och vi hittar inget ansvarstagande i regeringen. Därför tar vi det här stora och ovanliga steget. Ansvaret för Sveriges säkerhet är viktigt. Vi är sårbara. Det moderna samhället är sårbart, det digitala är sårbart. Vi har en mycket orolig omvärldssituation. Om då regeringen inte tar ansvar för en allvarlig säkerhetskris, då agerar vi, säger Anna Kinberg Batra (M).

Alliansen räknar med att få stöd av Sverigedemokraterna i riksdagens omröstning, så att man når majoritet för att fälla ministrarna.

– Fler partier än vi har kommit fram till att regeringen har brustit i sitt ansvarstagande och kommunikation, säger Anna Kinberg Batra.

Kritiken är tvådelad, dels att man inte förhindrat eller stoppat Transportstyrelsens medvetna lagbrott och det därpå följande säkerhetsläckaget, dels hanteringen av händelsen inom regeringen där två ministrar känt till vad som hänt i nästan ett år utan att informera statsministern.

De fyra partierna kommer att lämna in begäran till talmannen som kan kalla in riksdagen inom 10 dagar.

Statsminister Stefan Löfven (S) har nu tre val: utlysa nyval, avgå eller i förväg entlediga de tre ministrarna så att en omröstning om misstroende inte behöver ske.

Det mest troliga är att Löfven snabbt försöker få fram tre namn som han utser till nya ministrar när de gamla har meddelat att de avgår. Det är det mest effektiva sättet att försöka undvika att regeringen framstår som vingklippt och hårt sargad.

Händelseutvecklingen nu liknar på en övergripande nivå efterspelet till tsunamihanteringen 2004-2005. Då riktades ingen misstroendeförklaring, men en katastrofkommission riktade, inte långt före riksdagsvalet 2006, mycket hård kritik mot S-regeringens hantering av krisen som uppstod. Det nu inträffade säkerhetshaveriet kritiseras av samma skäl: handlingsförlamning i maktens centrum.

Efter tsunamin förlorade Socialdemokratin sitt övertag som det mest regeringsdugliga partiet. Nu har man inget förtroendekapital att ta av. Socialdemokratins oförmåga att regera, styra och leda landet kan nu framträda som en dominerande egenskap för partiet.

Det är inte förvånande att frågan om kompetens hamnar i politikens centrum. Sverige har under lång tid sargats hårt av vänskapskorruption och oduglighet inom statsförvaltningen och den politiska sfären. Meritokrati har stått tillbaka för lojalitet och jasägare.

Alla partier behöver nu begrunda vilken sorts statsförvaltning man vill ha: en lydig och inkompetent, eller en erfaren, kunnig förvaltning med integritet. Om man väljer det senare, måste man rekrytera chefer på helt nya kriterier.

Politiken saknar kunskap om management och ledarskap för stora organisationer. Det är en vit fläck partierna måste ta itu med och se till att man skapar sig förmåga att agera så att dugliga, goda ledare utses i myndigheterna istället för jasägare som ingenting begriper.

P.S.
Om Löfven följt Samtidens tips och i måndags låtit Anna Johansson avgå, hade han kanske räddat Anders Ygeman och Peter Hultqvist från misstroendeförklaring och avgång….