Statistiska centralbyråns partisympatimätning är den största i landet. Deras vårrapport visar att både alliansen och de rödgröna backar jämfört med förra valet. Bara tredje blocket med SD ökar.

I tidigare SCB-mätningar har främst det rödgröna blocket tappat mark sedan förra valet, medan alliansen stod och stampade. Nu har de rödgrönas tapp minskat samtidigt som alliansen också har förlorat väljare jämfört med förra valet.

I alla mätningar har Sverigedemokraterna ökat kraftigt jämfört med förra valet. Också i SCB:s majmätning.

Resultatet blir, liksom tidigare, att inget block får egen majoritet. Två block måste på något sätt samarbeta.

Strömmarna mellan partierna sedan i november är intressanta. Alla pilar på väljarströmmar går från Miljöpartiet, medan alla pilar går till Sverigedemokraterna (illustration från SCB).

Det kan samtidigt vara värt att påpeka att SCB i majmätningen 2014 gav Sverigedemokraterna 8,1 procent, medan partiet i valet i september fick 12,9 procent. SCB har en tendens att underskatta Sverigedemokraternas väljarstöd.

Bilden från SCB ovan och tabellen nedan visar förändringar jämfört med valet 2014.

TABELL SCB maj 2017
Moderaterna: 18,1 procent (-5,2), vilket skulle ge cirka 66 mandat i riksdagen
Centerpartiet: 11,3 procent (+5,2), vilket skulle ge cirka 42 mandat i riksdagen
Liberalerna: 5,0 procent (-0,4), vilket skulle ge cirka 19 mandat i riksdagen
Kristdemokraterna: 3,2 procent (-1,4), vilket skulle ge noll mandat i riksdagen
Alliansen: 37,6 procent (-1,8), vilket skulle ge cirka 127 mandat i riksdagen

Sverigedemokraterna: 18,4 procent (+5,5), vilket skulle ge cirka 67 mandat i riksdagen

Socialdemokraterna: 31,1 procent (+0,1), vilket skulle ge cirka 115 mandat i riksdagen
Vänsterpartiet: 6,3 procent (+0,7), vilket skulle ge cirka 23 mandat i riksdagen
Miljöpartiet: 4,5 procent (-2,3), vilket skulle ge cirka 17 mandat i riksdagen
Rödgröna: 41,9 procent (-1,7), vilket skulle ge cirka 155 mandat i riksdagen