LAGSTIFTNING. Den lagstiftning som används för att motverka terrorfinansiering via internetannonser, är bristfällig. Det menar Säkerhetspolisen. – Det har på grund av bevissvårigheter varit svårt att säkra bevis och få en fällande dom med denna lagstiftning,  säger Karl Melin, pressekreterare på Säkerhetspolisen.

Igår rapporterade vi om att jihadister utnyttjar Googles annonseringstjänster för att skapa inkomster till sin terrorverksamhet. Säpo säger till Samtiden att myndigheten känner till dessa metoder.

– Beträffande annonsintäkter så är det inte nytt för oss att intäkter genereras via social medier och liknande metoder, säger Karl Melin, pressekreterare på Säkerhetspolisen.

Men Säpo ser svårigheter med den lag som reglerar terrorfinansiering.

– Det har på grund av bevissvårigheter varit svårt att säkra bevis och få en fällande dom med denna lagstiftning.

På grund av svårigheter med bevissäkringen väljs andra metoder för att försöka åtala på annan brottslighet.

– Det har då handlat om att vi lämnat över information till Skatteverket eller Polismyndigheten som inlett åtal på annan brottslighet, till exempel skattebrott eller bedrägerier med fällande dom som följd. Detta har gjort i mer än ett tiotal fall de senaste åren, säger han.

Den tidigare Göteborgaren Michael Skråmo krigar för IS i Levanten (Mellanöstern) och är en av de som ligger bakom en sajt som utnyttjar Googles annonseringsmöjligheter.

När vi frågar Skatteverket om de utrett annonsintäkterna från jihadistsajten vi rapporterade om igår, hänvisar de till sekretess.

– Det är skattesekretess på om vi bedriver eller har bedrivit utredningar/kontroller. Därför kan vi inte besvara den frågan, säger Ylva Vesterlund, pressekreterare på Skatteverket.

Samtiden har sökt Google för en kommentar men de har inte svarat.