ISLAMISM. Det finns nu tusentals radikala islamister i Sverige. Säpo anser att situationen är allvarlig.

– Vi skulle säga att det gått från hundratals till tusentals nu, säger Säpos generaldirektör Anders Thornberg.

Men det gäller inte bara Sverige – i Europa har samma utveckling skett.

Det finns tusentals våldsbejakande extremister i Sverige idag. År 2010 bedömde Säpo att det fanns omkring 200. Ökningen de senaste åren har alltså varit explosionsartad.

– Vi har aldrig sett något liknande i den omfattningen förut, säger säkerhetspolischef Anders Thornberg till TT.

Det gäller personer som sympatiserar med extremistiska våldsbejakande budskap, de som inspirerar, rekryterar eller samlar in pengar. Störst är koncentrationen i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro. Säpo kommer att sammanställa mer siffror.

Europas extremister
Men även i övriga Europa finns samma explosionsartade utveckling. I de fyra länder som har drabbats hårdast av islamisk terror, Storbritannien, Frankrike, Belgien och Tyskland, finns sammanlagt minst 66 000 extremister. Det visar tankesmedjan Gatestone Institute, baserat på uppgifter från säkerhetstjänster och myndigheter.

Enligt dessa beräkningar har Storbritannien 23 000, Frankrike 15 000 – 20 000, Belgien 19 000 och Tyskland 10 000 potentiella jihadister.

Ökningen har varit stor på bara några år. Tyskland har tredubblat sitt antal på sex år, 2011 uppskattades landet ha 3 800 extremister. I Belgien har det skett en tiodubbling på sju år, från 1 875 till 18 884 personer.

Säpo måste tänka nytt
Sveriges nya normalläge innebär enligt Säpo att de måste tänka nytt och vara snabbare i arbetet med att förhindra terrorattentat. Tidigare planerade terroristerna sina dåd under lång tid, idag kanske man köper några knivar eller hyr en lastbil och kör in i en folkmassa, enligt Thornberg.

Att extremistmiljön vuxit så mycket i Sverige beror framför allt på propagandan från Islamiska staten, enligt Säpo. Kriget i Irak och Syrien har samlat islamistiska extremister på ett sätt som man inte sett tidigare.

– Tidigare hade vi olika miljöer, vi hade radikaliserade från Nordafrika, Mellanöstern och Somalia, men de var helt separerade, säger Säpochefen.

Mer tips om terror
Underrättelseflödet när det gäller terrorism har också ökat lavinartat. För fem år sedan låg snittet på 2000 underrättelser per månad, i år har Säpo i snitt fått in 6 000 underrättelser per månad som berör terrorism och extremism. Detta innebär ett hårt tryck på Säpo trots att anslagen har ökat med 36 procent jämfört med 2010. Terrorhotbedömningen ligger kvar på samma nivå, ett förhöjt hot.