På Facebook påminner Näringslivets Ekonomifakta om att marginalskatten idag är högre för höginkomsttagare än efter Socialdemokraternas och Folkpartiets skatteuppgörelse 1991.

En del hävdar att Alliansregeringen därmed lyckades sämre med skattesänkningar än när Ingvar Carlsson (S) var statsminister. Men det riktigt intressanta är att låg- och medelinkomsttagare har lägre skatt nu än efter S-FP:s skattereform.

Alliansens jobbskatteavdrag som började införas 2007 har givit sänkt inkomstskatt för folk i normala inkomstlägen. Det är dessa som drabbas hårdast av höga skatter. Därför är den nuvarande profilen på skatterna mer rättvis än 1991. Kommande regeringar behöver gå vidare och fortsätta att sänka inkomstskatten på dem som tjänar minst.

Det är moraliskt orimligt att människor ska betala skatt på låga löner för att sedan tvingas söka bidrag. Skatt borde inte betalas förrän man tjänar så mycket att man först kan försörja sig själv och sina nära. Därför borde grundavdrag successivt höjas så att inkomstskatten försvinner för låga inkomster.

Diagrammet visar marginalskatten år 2016 (blå linje) som då var lägre för årsinkomster under 360.000 kronor jämfört med 1991. Samtidigt har inkomstskatten blivit mer progressiv än den var 1991, något som enligt Ekonomifakta inte framkommit i debatten.

Marginalskatten, alltså skatten på den senast tjänade hundralappen, bör naturligtvis inte vara så hög satt den tar bort incitamentet för folk att arbeta. När grundskatteavdraget blir större kan inte skatterna på höga inkomster stiga för att täcka upp bortfallet, utan statens skatteintäkter på arbete kommer att behöva minska totalt sett.