På förmiddagen hölls presskonferens med landets polischefer. Efter att rikspolischefen tidigare stoppat publicering av uppgifter om att antalet no-go-zoner ökat från 15 till 23, medger man idag att utvecklingen går åt fel håll.

Under presskonferensen rapporterades dystra fakta om utvecklingen i utsatta förorter.

– Ambulanser slås sönder, näringsidkare hotas och gäng betalar inte när de går på restaurang.

– Propaganda från islamistiska extremistgrupper sprids öppet.

– Svart handel med hyreskontrakt innebär att samma lägenhet hyrs ut till flera familjer vilket leder till trångboddhet.

– De kriminella har byggt upp en alternativ social ordning som hotar och utmanar det svenska samhället.

– Kriminella nätverk är löst sammansatta med en informell hierarki. Det krävs åtgärder mot hela grupper, inte enbart mot enskilda personer för att nå resultat. Det handlar om många personer att så fort någon försvinner [till fängelse] fylls utrymmet snabbt av andra.

– Barnen ser upp till de kriminella och riskerar att utveckla ett kriminellt beteende.

Polischefernas budskap var att detta är så stora problem att polisen inte kan lösa dem. Andra delar av samhället måste engageras. Delvis har det skett, men inte tillräckligt för att vända utvecklingen mot att parallellsamhällen fortsätter få allt bredare förankring i Sverige.