ISLAM. Normaliseringen av terror är en mekanism som islam har använt sig av sedan begynnelsen. Det nya är att det nu har flyttat till väst, hävdar författaren och ex-muslimen Nonie Darwish.

– Västliga ledare och media har påverkats att acceptera terror.

I kölvattnet av de allt frekventare terrorattackerna i Västeuropa talar många om de moderata muslimerna. Många undrar varför de är tysta. Var är fördömelserna, var är krafttagen mot dem – som enligt det utbredda tankesättet har ”kidnappat” och ”förvridit” islam?

Nonie Darwish är en egyptisk-amerikansk författare och människorättsaktivist, uppvuxen som muslim och som konverterat till kristendomen.

– Väst tror att terror är något som islamiska jihadister påtvingar ickemuslimer. Och det är det. Men terror är också mekanismen för att garantera följsamhet inom islam. Under islamisk lag blir jihadister som inte utför jihad dödade. Terror håller kvar jihadister på sin mission, vilket får vanliga muslimer att lyda sharialag, skriver hon på sajten Gatestone.

Målet att förändra Väst
Jihadister lockas med belöningar i paradiset och ära för familjen, och om man inte följer lagen väntar hårda straff, som att dödas på bestialiska sätt. Denna doktrin “belöningar och straff” (pleasure and pain) Targhib wal Tarhib, har nu flyttat till väst och målet är att förändra den västerländska humanistiska kulturen, hävdar hon.

– Den ska ersätta respekt för mänskliga rättigheter, omtanke om sin nästa och värderingar av frihet och fred, med värderingar av terror, tyranni och skräck.

Hjärntvättstekniker
Nonie Darwish menar att islam har använt sig av hjärntvättstekniker och grymma straff ända från start och fram till nu. Hon pekar på att länder som Saudirabien, liksom terrororganisationen IS, utför offentliga halshuggningar, piskningar och amputationer av kroppsdelar. Andra länder är mer diskreta, som Turkiet, men accepterar hedermord, mord på de som lämnar islam, förföljelse och tortyr i fängelser.

Medan den västerländska traditionen är i harmoni med och uppmuntrar vänlighet gör islam motsatsen. Ideologin använder sig av de mänskliga instinkterna självbevarelsedrift och överlevnad.

– Den muslimska doktrinen “lockbete och terror” har skapat en kultur av giftiga extremer: misstro och rädsla, stolthet och skam, tillåtelse att ljuga (taqiyya) och vägran att ta ansvar för sina handlingar.

Påverka Västs ledare
Enligt Darwish tog det inte lång tid för den islamiska doktrinen att bearbeta de västerländska ledarnas och medias psyken, som nu säger till oss att leva med det “nya normala”.

– Islam räknar med att göra alla till “moderata” muslimer, som tittar åt andra hållet när terror drabbar personen bredvid dig, säger hon.

Moderata muslimer
Hon säger att det är med sorg hon konstaterar att det som väst kallar “moderata” muslimer är vanligen människor som har lärt sig att leva med och acceptera terror som normalt. Under århundraden har man använt ursäkter för islamisk terror, fördömt offren för terrorism, förblivit tysta och har även kompromissat med terroristerna för att kunna överleva.

– Den islamiska kulturen som jag har vuxit upp med tittade åt andra hållet när kvinnor blev misshandlade. När kristna mördades och förföljdes, när kvinnor hedersmördades. Den normala reaktionen till terror blev: Det angår inte mig.

– Islamiska jihadrörelsen har alltid räknat med att erövrade kulturer ska ge upp, acceptera terrorism som en del av livet, liksom naturkatastrofer.