Sedan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, publicerat en rapport som visar hur islamska organisationer i Sverige har samröre med extrema rörelser har myndigheten utsatts för en obehaglig kampanj för att skrämma tjänstemän till tystnad.

I vintras publicerade MSB, som Samtiden rapporterat (här och här), studien ”Muslimska brödraskapet i Sverige” av Magnus Norell, Aje Carlbom och Pierre Durami.

Omedelbart utsattes studien för kritik för att vara ytlig. Men redan i inledningen av studien framgår att den ska betraktas som en kunskapsöversikt. Rapporten innehåller viktiga och för Sverige tidigare inte kartlagda kunskaper om Muslimska Brödraskapets verksamhet i utlandet, om hur man påverkar andra organisationer i västländer, ett Modus Operandi för extremister. Rapporten utgör därmed ett utmärkt underlag för fortsatta studier och forskning.

Men detta ogillas av dem som granskats.

Fokus kan nu avslöja (här) att myndigheten utsatts för något av en samordnad hetskampanj. Operativa chefen för MSB, Anneli Bergholm Söder, berättar om hur utomstående krävt att få all möjlig och omöjlig information om forskarna, om deras kommunikation med MSB:s medarbetare, om upphandlingsförfarande, om anbud etc. ”Jag har jobbat i staten i drygt 30 år och aldrig varit med om något liknande”, säger Bergholm Söder.

Att sätta i system att missbruka den svenska offentlighetsprincipen genom att kräva ut mängder av information från myndigheter är inte nytt. Men att samordna en kampanj i syfte att trakassera myndigheter för deras arbete och försöka skrämma dem till tystnad är ovanligt.

– Det här gör de för att vi inte ska få fortsätta. De som ringer och mejlar vill påverka beslutsfattarna och få tyst på den här sortens forskning. Det är en känd strategi även om det är första gången det händer i Sverige, säger terrorforskaren Magnus Norell till Fokus.

Enligt DN ska MSB inte gå vidare med studien. Frågan är varför? Myndigheten säger att man fortsatt har ansvar att undersöka islamistisk informationspåverkan. Men hur då? På ett sätt som faller Muslimska brödraskapet på läppen? Så att man slipper kampanjer mot myndigheten?

Det skadar MSB:s trovärdighet att man inte tydligt markerar mot hetskampanjer och deklarerar att man konkret ska arbeta vidare med studien som visar på sårbarhet för extremistisk infiltration i svenskt föreningsliv. MSB har i uppdrag att samordna det svenska risk- och sårbarhetsarbetet, och när man själva utsätts för en uppenbar kampanj för att försvåra myndighetens arbete är det förödande om man faller till föga för förtäckta hot.