FORSKNING. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap tycks ha vikit ner sig efter påverkan efter rapport om Muslimska Brödraskapet. Det visar hur antidemokratiska krafter agerar i Sverige för att hindra granskning.

– Det handlar om väldigt mycket pengar, säger forskaren Magnus Norell.

Det handlar om kopplingar mellan de här organisationerna och det mediala och politiska Sverige.

– Det finns mycket mer här som skulle komma upp om det blev en fortsättning och det finns starka krafter för att förhindra det, fortsätter Magnus Norell i en intervju med DGS-tv.

Bakgrunden är att han och kollegerna Aje Carlbom och Pierre Durrani har gjort en förstudie om Muslimska Brödraskapets, MB, utbredning i Sverige som offentliggjordes i februari. Samtiden har skrivit om rapporten här. Rapporten tar bland annat upp hur svenska skattepengar har strömmat till islamister under lång tid.

”Under årens lopp har MB genom en uppsjö av organisationer kunnat etablera en helt dominerande position inom det statsunderstödda så kallade civilsamhällets muslimska del. Det är många miljoner som slussats in från svenska skattebetalare in i världens största islamistiska organisations svenska gren. Det betyder att staten och dess medborgare finansiellt och organisatoriskt hjälpt till att etablera många organisationer med direkt eller indirekt koppling till MB.” 

Man använder sig också av integrations-terminologi.

”Sammanfattningsvis kan man säga att europeiska MB:s politisk-religiösa arbete har byggts in i en ”integrationsmodell” (rapporten pekar även ut Sverige) som det är svårt för politiker och andra att stå emot eftersom den lätt kan tolkas i termer av gängse integrationsarbete.

Parallellt samhälle
Rapporten visas hur MB infiltrerar det svenska samhället och håller på att bygga upp ett parallellt samhälle. Forskarna konstaterar att flera stora muslimska organisationer i Sverige har kopplingar till MB: Ibn Rushd, Sveriges unga muslimer och Islamic relief. Islamister har även infiltrerat politiska partier som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna.

Målet för MB är att skapa en politisk statsbildning på religiösa grunder – ett kalifat. Hur de går till väga beror på kontexten i varje land de verkar i. Flera länder har terrorstämplat rörelsen.

Massiv mailkritik
Förstudien ledde till stor debatt och det så kallade Akademikerupproret och därefter en massiv påverkanskampanj mot myndigheten MSB och rapportskrivarna.

– Sättet att ge sig på rapportskrivare och en myndighet har funnits i andra sammanhang i Europa som har studerat MB, vilket man inte gjort i Sverige, säger Magnus Norell.

Krigsförbrytare
Magnus Norell var förberedd på det och hade till och med gjort en lista på vad som skulle hända.

– Jag blev kallad islamofob, rasist och krigsförbrytare, säger han.

– De försöker skrämma oss och myndigheten. Syftet är att stoppa granskningen.

Stora summor skattepengar
För det handlar om mycket skattepengar.

– Det som kom fram i förundersökningen var inte omtyckt. Det vill man inte ska fortsätta.
Rapporten pekar just ut hur de muslimska organisationerna ordnar ett stort inflöde av skattepengar och vill givetvis inte riskera att det stryps. Sveriges unga muslimer, SUM, förlorade sitt bidrag från staten i december då de inte anses respektera demokratins grundidéer, som jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Utan silkesvantar
Förstudien är gjord utan silkesvantar. Men att det blev sådana starka reaktioner handlar enligt Norell inte så mycket om vad de säger utan att de säger det. MB har tidigare klarat sig undan helt utan granskning i Sverige.

– Det är pinsamt att ingenting är gjort på det här på 30 år, säger han.

Inte går vidare
MSB meddelade tidigare i veckan att man på grund av ”allt bråk” inte tänker gå vidare med Norells forskning. Senare säger myndigheten att det visst blir en fortsatt granskning av Muslimska brödraskapet, men att det inte är säkert att det blir med Magnus Norell och hans forskarkolleger, utan att det ska upphandlas.

– Det är oklart hur de ska göra. Men som det ser ut blir det i varje fall ingen fortsättning på vår förstudie, säger Magnus Norell.

Det är en risk när delar av samhället viker ner sig.

– Signalen blir att myndigheten låter sig skrämmas. Att det finns en poäng att göra ett himla liv, att bråk lönar sig.

Insamling
Stiftelsen Det Goda Samhället har nu startat en insamling för att ge Magnus Norell möjlighet att fortsätta forskningen om MB. Målet är två miljoner kronor. Blir det verklighet tänker Magnus Norell fokusera på:

– En ordentlig kartläggning av organisationerna relaterade till MB i Sverige och vilka kopplingar de har till det politiska etablissemanget. Samt om det finns möjlighet: Undersöka kopplingar mellan icke-militant och militant islamism.

Tio miljoner till genusforskning
Nyheten om att myndigheten tycks vika ner sig har gett stora reaktioner. Än värre blev det när det framkom att MSB kommer att ge tio miljoner till genusforskning.

Medborgerlig Samling (MED) och Kristdemokraterna har JO-anmält MSB.