Kort efter tillträdet i januari utfärdade president Donald Trump inreseförbud från vissa länder i ett presidentdekret. Förbudet resulterade i kraftigt minskad migration till USA, men beslutet överklagades. HD godkänner nu att inreseförbudet träder ikraft.

Presidentens inreseförbud rör resande från Jemen, Sudan, Iran, Somalia, Syrien och Libyen. Det har fått hård kritik från vänsterhåll för att vara avsett endast mot muslimer. Flera federala domare i delstater har agerat för att förhindra att inreseförbudet ska träda ikraft.

Men nu ger alltså Högsta domstolen sitt godkännande och inreseförbudet kan träda ikraft, med undantag för att människor som har nära släkt i USA tillåts inresa. De som inte har en sådan nära relation ska omfattas av inreseförbudet mot bakgrund av de säkerhetsskäl som presidenten uppgivit.

I höst kommer Högsta domstolen pröva flera liknande frågor i ett sammanhang och fatta slutligt beslut utifrån konstitutionen. Men juridiska experter konstaterar (här) att när domstolen fattat ett preliminärt beslut i en viss riktning talar mycket för att man i sitt slutliga beslut gör det permanent och bindande.

Det är en juridisk seger för Donald Trump. Men i praktiken har presidentens tydliga besked om att han avser att begränsa migrationen, både genom inreseförbud och genom stärkt gränskontroll, redan givit avsett resultat.

Den illegala invandringen från Mexiko minskade i mars 2017 till under 17.000 personer, att jämföra med över 46.000 personer under mars 2016.

Presidentens ambition att få bättre kontroll av resor över gränserna till USA har därmed varit framgångsrik eftersom antalet migranter som söker sig till USA har minskat dramatiskt trots politiskt motstånd i legala frågor. Nu har presidenten också vunnit en seger på det juridiska området.