Ny arbetsmarknadsstatistik visar på ökad jobbklyfta mellan inrikes- och utrikes födda. Polisen erkände på dagens presskonferens att man tappar greppet om allt fler förorter. Mycket går åt fel håll i Sverige. Hur stort är Fredrik Reinfeldts ansvar för dagens kaos?

Genom att på valnatten 2014 hastigt och plötsligt lämna in, har Fredrik Reinfeldt försvunnit från det politiska samtalet. Även om han var statsminister i åtta år. Och även om han personligen var ansvarig för den migrationspolitik som gjordes upp med Miljöpartiet och dramatiskt skiljde ut sig från övriga västvärlden genom att vara extremt öppen, i princip gällde fri invandring.

I Dagens Samhälle skriver vänsterdebattören Daniel Suhonen där han hårt dömer förre statsministern, Reinfeldt har kommit för billigt undan. Utöver vanlig vänsterretorik, där han dömer ut skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare, finns en intresant del där Suhonen berör invandringspolitiken.

”När Reinfeldt insåg att valet 2014 var förlorat satsade han på att förstöra för motståndaren och bädda för kaos. Han höll sitt kallhamrade tal om att vi skulle öppna våra hjärtan för fler flyktingar men att detta skulle sluka alla förbättringar för dem längst ner. Reinfeldt visste exakt hur han spelade upp invandringsfrågan. Dagen efter kallade Anders Borg och Carl Bildt till presskonferens för att tala om oron i världen. Det var inte någon slump.

På valnatten avgår han direkt utan att ta ansvar för landet. Egentligen borde valresultatet ha lett till att alliansen fortsatte styra, men han försvann och lät andra ta över. (…)

Fredrik Reinfeldts mål med den politik han förde genom hela sitt decennium som partiledare handlade om en sak. Att för alltid krossa det socialdemokratiska samhällets grundvalar.”

Jag har inte tidigare sett denna tolkning, att Fredrik Reinfeldt ville åstadkomma stort inflöde av nya människor för att krossa den svenska välfärdsstaten.

Med tanke på hur Moderaterna idag lider av Reinfeldts extrema, ja, gränslösa liberalism är det en illa formulerad konspirationsteori. Jag menar, man brukar inte konspirera för att de egna ska förlora makt och folkligt stöd…

Men Suhonen har rätt i att öppna-era-hjärtan-logiken, liksom Stefan Löfvens i-mitt-Europa-bygger-vi-inga-murar, skapar ett sakta men säkert växande kaos som helt klart hotar den svenska sammanhållningen och gemenskapen som är förutsättningen för en omfattande välfärdsstat.

Bara ett renodlat nyliberalt samhälle kan klara av de volymer på invandring som Sverige har sedan 2015. Då får var och en betala sina egna försäkringar. Någon gemenskap finns inte.

Men jag tror varken Reinfeldt eller Löfven tänkt sig skapa ett sådant samhälle. Deras problem är att de tror på utopier om det goda lyckoriket. De är så fångade av sina politiska utopier att de fullt på allvar tror att det ska ordna sig. Hundratusentals från Mellanöstern kommer snabbt att bli lugna, trygga och lågmälda svenskar som är beredda att betala mycket höga skatter till okända människor som inte tillhör den egna släkten/klanen.

På samma sätt som andra utopister tror Reinfeldt att man kan flytta miljontals människor till Sverige utan att det får konsekvenser. Detta även om skillnaderna i samhällssystem och värderingar mellan det trygga och stabila Sverige och det våldsamma, kaotiska Mellanöstern inte kunnat vara större.

Så Daniel Suhonen har rätt i att Reinfeldt skapat ett kaos han allt för lätt sluppit undan ansvar för. Inte därför att han velat kaos, men därför att han låtit sitt politiska tänkande släppa markkontakten.