Migrationsströmmarna över Medelhavet ökar igen. En orsak kan vara att antalet fartyg från Europa som plockar upp migranter från rangliga båtar blir fler och söker sig allt närmare Libyska kusten.

Hittills i år har över 67.000 personer tagit sig till Italien via ”Medelhavsrutten” från Libyen. Det är en ökning med 21 procent jämfört med samma period förra året, enligt italienska inrikesdepartementet.

Det är nu inte endast Europeiska länders kustbevakning som patrullerar italienska kusten för att rädda migranter i rangliga båtar. Hjälporganisationer har satt in flygspaning och fartyg som går allt närmare den libyska kusten för att inte bara hjälpa migranter från att drunkna utan också hjälpa dem in i Europa.

Frontex, Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån, är kritisk mot att hjälporganisationerna i själva verket underlättar för flyktingsmugglare att tjäna pengar på den här trafiken.

– Vi vet att räddningsorganisationer de senaste två åren har flyttat sina räddningsaktioner längre och längre söderut. Det gör att de kommer allt närmare det libyska territorialvattnet, säger talespersonen Ewa Moncure till Deutsche Welle.

Hon menar att det spelar smugglarna i händerna. Ju rangligare – och billigare – båtar flyktingsmugglarna använder, desto mer hjälp får de av europeiska aktörer som då kommer närmare Libyen för att hämta upp dem.

Det ställs inte frågor om varför europeiska fartyg, efter att ha räddat migranterna från att drunkna, sätter iland dem i Libyen varifrån de kom, istället för att ta dem till Europa.

I New York Times konstateras att ett moment 22 uppstår när hjälpinsatser för att rädda migranter på Medelhavet slår tillbaka då smugglarna börjar tillämpa än farligare strategier. Att rädda migranter allt närmare Libyens kust skapar farliga incitament för fler migranter att riskera livet i än fler och sämre båtar som smugglarna tillhandahåller.

– Migranter som uppmuntrats av berättelser från de som klarat sig försöker sig på den farliga färden eftersom de vet om att hjälporganisationer finns strax utanför kusten och som hjälper dem att komma in i EU, säger en riskanalytiker vid Frontex till New York Times.

Daily Mail rapporterar att Libyens kustbevakning anklagar hjälporganisationer för att samarbeta med människosmugglare. Det finns också oro för att smugglingsverksamheten underlättar för islamistiska extremister att ta sig in i Europa.

– Hjälporganisationerna förvärrar krisen genom att aktivt uppmuntra fler migranter [att ge sig ut på Medelhavet]. Vi har nu bevis på att de samarbetar med smugglare. Vi har bevis på att smugglare ringer hjälporganisationerna direkt och gör upp med dem, säger överste Shanboor vid Libyska kustbevakningen till Daily Mail.