Ska migranter kunna hämta böcker på bibliotek som man inte lämnar tillbaka? Ja, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke. Bara de med folkbokföringsadress ska betala avgift för i tid icke återlämnad bok.

Det är innebörden av kulturministerns kritik mot stadsbiblioteket i Karlstad som inte lånar ut böcker till migranter som inte är folkbokförda och som man därför inte kan finna om de inte lämnar tillbaka lånade böcker.

Kulturministern är alltså upprörd över att biblioteket vill värna sin boksamling för hela allmänheten.

– Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla. Det är något som vi ska vara stolta över och som kommunerna har att ansvara för. Det finns en bred uppslutning kring bibliotekslagen, säger Kuhnke till DN.

Hon hänvisar till att den nya bibliotekslagen förtydligade att utlåningen ska gäller ”alla” och inte enbart ”alla medborgare”.

Varför kulturministern vill låta biblioteken förlora böcker till personer som biblioteket inte har någon möjlighet att återhämta dem ifrån, framgår inte.

Men tydligt är att bibliotekslagen (§9) ger biblioteken rätt att ta ut ”avgift för de fall låntagare inte inom avtalad tid lämnar tillbaka det som de har lånat”.

Hur ska bibliotek kunna kräva tillbaka böcker och ta ut avgift om de inte känner till låntagarens adress? Kulturministern svarar inte på frågan.

Självklart ska biblioteken kunna kräva folkbokföringsadress för att låna ut böcker. Annars kan man ju lika gärna göra om biblioteken till loppmarknad där man delar ut samlingarna och sedan stänger.

För att värna biblioteken och dess samlingar borde bibliotekslagen ändras så att bara medborgare får möjlighet att lämna bibliotek med låneböcker. Det ”alla” kan ha rätt till är att läsa böcker på biblioteket.

Kulturministern illustrerar den anarki som rådande politiska etablissemang frammanar och som på inget sätt är uppbygglig för kulturen utan tvärtom riskerar att förskingra och försvaga den.