KARLSTAD. Runar Filper och andra i SD har jobbat hela helgen med att dela ut flygblad och samla in underskrifter mot moskébygget.

– Vi kämpar verkligen mot det här. Och vi vill att det sätter sig i folks sinne att SD är de enda som kämpar emot.

Det har varit ett stort folkligt motstånd mot det planerade moskébygget på Rud. Många medborgare har engagerat sig och kommunen har fått in 450 synpunkter. Men som det ser ut i kommunen kommer moskébygget att röstas igenom på kommunfullmäktige nästa vecka. S, MP, V och V är för moskén, medan M och KD säger nej, med motiveringen att området hellre bör bebyggas med bostäder.

– Vi är självklart för religionsfrihet, däremot anser vi att kommunal mark främst ska nyttjas för bostäder och välfärdsbyggnader, sa Christian Holm Barenfeld (M), riksdagsledamot och ledamot i kommunfullmäktige i Karlstad.

SD är inte representerade i kommunstyrelsen, men kämpar intensivt för att stoppa bygget. Sedan månader har man samlat in namnunderskrifter.

– Det är ett upprop för att begära en folkomröstning, säger Runar Filper, ordförande i SD Värmland.

SD-kampanj
Under helgen fick man in ytterligare 958 underskrifter men det krävs fortfarande några tusen till målet.

– Det krävs att en tredjedel i fullmäktige står bakom för att det ska bli en folkomröstning, säger Runar Filper som räknar med att man behöver drygt 8 000 underskrifter för att väcka frågan i fullmäktige.

Insamling av underskrifter mot moskébygget pågår.

Risk för radikalisering
SDs motstånd bygger främst på risken för radikalisering av unga muslimer.

– Det finns en stor risk och vi ser avskräckande exempel från Gävle, Eskilstuna och Örebro där salafister har tagit över. Ett 20-tal jihadister från Örebro har rest till Syrien. Bygger vi en stor moské i Karlstad riskerar det att bli en tummelplats för radikalisering.

En moské  passar inte heller in den västerländska byggnadsstilen. Sist men inte minst: Kvinnosynen. Med sina separata ingångar och separering av könen motverkar moskén jämställdhet, menar SD.

Får ändå hyra lokal
Runar Filper säger att SD inte motsätter sig att muslimska samfund får hyra en lokal som vilken förening som helst.

– De kan hyra en samlingslokal precis som alla andra föreningar, men om man bygger en stor moské är risken är stor att det blir en samlingsplats på ett annat vis, som drar folk från hela Värmland.

Finansiering
Moskébygget beräknas kosta 15-20 miljoner kronor och politikerna har sagt att de vill få redovisat varifrån pengarna kommer. En farhåga är att salafister från Qatar eller Saudiarabien finansierar och därigenom får inflytande med sin fundamentalistiska syn.

Talespersonen Rauf Ahmadi uppger att föreningen kommer att vara öppen med varifrån man får sina pengar och kan visa bankutdrag om så önskas.

– Som jag sagt hela tiden så får vi bidrag från svenska föreningar, företag och privatpersoner, inte från utländska, säger han till tidningen NWT.

Enligt vad Samtiden erfar har ännu ingen sett underlag på detta.

Bemöta ”oro”
Karlstad kommun har publicerat ett särskilt dokument på hemsidan för att bemöta alla synpunkter som har kommit in, som sägs svara på medborgarnas oro. Bland annat hävdar man att ”enligt polisen sker inte rekrytering av jihadister i moskéerna utan på andra platser”.

Bjudit in salafister
I mars bjöd SD även in Mohammed Omar och Mona Walter, båda uppmärksammade exmuslimer. 125 personer hade kommit för att lyssna. Bland annat diskuterades att Islamiska kulturföreningenhar bjudit in salafistiska (bokstavstrogna) predikanter. Mohammed Omar utvecklar sina argument här.

”Styr inte”
Till NWT svarar Rauf Ahmadi på varför man bjudit in salafister som föreläsare.

– Ja, vid tre tillfällen. De har framför allt pratat om just det jag sa: hot mot samhället. Om det var så att vi ville gå åt det hållet skulle vi kunna bjuda in dem en gång i veckan.
Han försäkrar att det inte finns några salafister som styr samfundet i Karlstad.

– Jag pratar minst en gång i månaden om barn och kvinnors rättigheter, om hur samhället i Sverige fungerar. Att ingen kan tvinga en kvinna att bära slöja, som ett exempel.

Efter omröstningen i kommunfullmäktige nästa vecka fortsätter SD-kampanjen för folkomröstning även om byggbeslutet går igenom.