Värnplikten har varit vilande sedan 2010, men återaktiveras nu enligt riksdagsbeslut. Denna vecka kallas de första 6.000 ungdomarna födda år 1999 till mönstring.

Årskullen 1999 består av drygt 90.000 individer som under april och maj lämnat uppgifter
till beredskapsunderlaget, ett formulär med ett 60-tal frågor om hälsa och personlighet som fylls i via webbformulär. Av de 85.000 som svarat har i en första omgång 4.500 män och 1.500 kvinnor kallats till mönstring.

– Det här är första gången som uppgifterna som ungdomarna lämnat också ligger till grund för en bedömning av vilka som ska mönstra, säger Christina Malm, generaldirektör på Rekryteringsmyndigheten, i ett pressmeddelande.

De som blir kallade till mönstring har i beredskapsunderlaget meddelat att de inte har några kroniska sjukdomar eller skador samt att de är intresserade av att göra grundutbildning med värnplikt.

Den första värnpliktsutbildningen kommer genomföras sommaren 2018, och vara 9 eller 11 månader.