ISLAMISERING. Borås kommun kämpar mot islamismen. Man överklagade beslutet att Föreningen Islamiska Skolan ska få starta skola i Borås – men förgäves. Nyligen avslöjades också att Borås har blivit ett fäste för islamisk radikalisering med över 100 jihadister.

Skolinspektionen godkände i oktober förra året Föreningen Islamiska Skolans ansökan att få starta skola i Borås. Ansökan gäller förskola, grundskolans alla årskurser och fritidshem med sammanlagt 550 elever och start höstterminen 2017.

Men Borås stad överklagade med hänvisning till att skolan skulle ha en segregerande effekt, samt ge långsiktiga negativa ekonomiska följder. Skolan skulle även motverka kommunens arbete för ett integrerat samhälle. Borås kommun var också kritisk till skolans marknadsföring, som tydligt lockar elever från muslimska familjer.

Muslimsk stat
Föreningen Islamiska Skolan i Göteborg driver sedan många år Römosseskolan i Göteborg. Römosseskolan har de senaste åren fått allvarlig kritik av Skolinspektionen. Bland annat 2011 då det konstaterades att lärare varit hårdhänta mot elever och att pojkar och flickor fått olika bedömning i betygssättning – till pojkarnas fördel. 2014 fick skolan kritik för kollektiv bestraffning.

Rektor är Abdizirak Waberi, som uppmärksammats för sina åsikter – som går tvärtemot svenska värderingar om jämställdhet och demokrati. Han har varit ordförande för Islamiska förbundet i Sverige (IFiS) och vice president för Federation of Islamic Organisations in Europe (FIOE), organisationer kopplade till islamistiska Muslimska brödraskapet.

Moderat riksdagsman
Waberi var moderat riksdagsman och satt i försvarsutskottet mellan 2010-2014, men blev en belastning efter att hans åsikter uppmärksammats i SVT 2009. Bland annat har han sagt att han ”definitivt” vill leva i en muslimsk stat, där Koranen och profetens traditioner styr – alltså sharialagar. Han sa också att ”i islam är det självklart att män och kvinnor inte dansar med varann. Vi dansar inte med varandra” och ”vi tar inte kvinnor i hand”. Att ha sex mellan pojkvän och flickvän är enligt Waberi ”totalt förbjudet”.

Förstärka identitet
Abdirizak Waberi sa till SR Sjuhärad om den planerade skolan:

– Vi förstärker elevernas identitet genom att se till att de är bekväma med vem de är och hur de är. Och att kunna skapa sig ett utrymme i samhället, precis som vilken människa som helst. Plus att ge eleverna möjlighet att kunna be och äta halalmat.

I skolans egen beskrivning står det att man har ”islams läror som grundläggande princip”.  Eleverna får islamundervisning, i form av både koranrecitation och fördjupad islamlära.

Överklagande avslogs
Men Borås kommuns överklagande avslogs. Römosseskolan tog hem segern i Förvaltningsrätten. Rätten menar att de omständigheter Borås pekar på inte har några konkreta negativa följder för elever i lagens mening.

100 terroranhängare
Nyligen rapporterade Boråspolisen att det finns uppemot 100 anhängare av terrorgruppen Islamiska staten i staden som kan vara på väg att radikaliseras.

– Den siffran kan tyckas hög, men det ser nog likadant ut i hela landet, säger polisområdeschef Tomas Jansson till SVT.

Motverka rekrytering
Två personer på Boråspolisen arbetar sedan sex månader tillbaka på heltid med att motverka våldsbejakande extremism och rekrytering till IS. Hittills har man alltså lyckats identifiera mellan 80 och 100 IS-sympatisörer i Borås stad. Tio av dessa ska ha lämnat Sverige för att resa till terrorgruppen.

– Det var ganska överraskande. Att det fanns de som sympatiserade visste jag, men inte att de var så många, säger säkerhetschefen Bo Hansson på Borås stad.

Under fredagen avslöjar Borås Tidning att Borås moské har bjudit in radikala islamister att föreläsa.