Kritiken mot årets mest sålda bok, Massutmaningen av Tino Sanandaji, är obalanserad. Det slår nestorn i nationalekonomi Assar Lindbeck fast.

Det är mycket svårt att få fram fakta kring migration eftersom både regeringen och myndigheterna aktivt stoppar forskning och studier som skulle ge mer kunskaper och underlag för politiska beslut.

Nationalekonomen Tino Sanandaji tog på sig uppgiften att ta fram och presentera de underlag som faktiskt finns. Men från visst håll mottas inte detta arbete med blida ögon. I Svenska Dagbladet har kritik framförts.

Hur ska den kritiken tolkas? För att få svar har Svenska Dagbladets kolumnist Paulina Neuding frågat nestorn i nationalekonomi Assar Lindbeck (länk). Han är tydlig.

– Sanandajis bok är den mest fullständiga sammanställning som gjorts av information från många olika källor om migrationsproblem i Sverige. Den är späckad med fakta och data. Han har skrivit en seriös bok, medan Lööfs och Martinssons kritik är obalanserad, säger Lindbeck.

Hur ska man då förstå kritiken?
– Det måste vara emotionellt, och man får hålla sina känslor borta när man ska diskutera fakta. Människor har rätt till sina åsikter och värderingar. Men åsikter ska inte styra bedömningen av en boks saklighet. Det är olyckligt att akademiker karakteriserar en forskare och debattör som ohederlig utan att kunna belägga det.

Till Neuding säger Assar Lindbeck också att det är intressant att boken inte enbart går igenom forskning utan också polisrapporter och journalisters reportage. ”Det är fullt legitimt”, säger Lindbeck. Särskilt när nya fenomen studeras är inte akademisk forskning den enda vägen.

En grundförutsättning för forskning är att man vill veta mer om samhället och utvecklingen. Lindbeck tar det för givet. Men i migrationsfrågan finns ett aktivt motstånd från ledande aktörer, inte minst regeringen, som motarbetar att ny information ska sammanställas och publiceras.

En orsak till kritiken mot Massutmaningen kan ses i det ljuset. Den försöker skapa ökad klarhet, medan etablerade aktörer önskar mörkläggning. Det är intressant att den tanken inte finns i Assar Lindbecks värld. För så borde det ju vara. Men i vår tid är det inte självklart att makten vill ha fakta. Särskilt om den talar mot den förda politiken.

*

Se mer: Adlibris, Bokus.