På lördagskvällen höll Jimmie Åkesson tal på Sverigedemokraternas dag under förorternas politikervecka i Järva inför den största publiken hittills. Han vände sig till de laglydiga som får sina bilar brända och skolor vandaliserade.

Åkesson inledde med att hänvisa till SCB:s stora partisympatimätning som visar att väljare med utländsk bakgrund i allt större utsträckning röstar på Sverigedemokraterna.

Det är en naturlig utveckling, menar Åkesson, eftersom SD är partiet för laglydiga i hela landet, även i förorter som Tensta, Spånga och Rinkeby.

– Det är ni som får era bilar uppbrända och skolor vandaliserade.

Åkesson konstaterade att Sverige slits isär. Nuvarande politik förstärker utvecklingen. Han är trött på politiker som inte förstår och som använder nya begrepp på en gammal politik som inte fungerar.

– Jag vill skrota den gamla integrationspolitiken för att istället bygga sammanhållning som inkluderar alla skötsamma, sa Åkesson.

Han förklarade att det gäller att ställa krav. Nyanlända måste få veta vad som gäller i Sverige och att det är en plikt att lära sig sederna. Samtidigt måste Sverige tala om vad som gäller. Vi måste tillgängliggöra våra traditioner och seder. Hittills har nyanlända inte fått veta detta, eftersom många hävdar att det inte finns någon svensk kultur att integreras med.

– Det är inte det minsta konstigt att rösta på Sverigedemokraterna. Om man bor i en utsatt förort som präglas av brottslighet, där man begränsas i sin vardag, förtrycks av religiös extremism är det inte konstigt att man vänder sig till det parti som vill bekämpa dessa avarter i samhället.

– Även den dag jag får bestämma kommer vi att ha invandring. Men man måste föra en politik som är ansvarsfull. Och i ärlighetens namn: Vilka är det som utsätts för att det fortsätter komma massor med människor till vårt land idag? Trots den segregation vi redan har, trots det utanförskap som råder, trots den arbetslöshet vi har och trots det gigantiska gap vi har i sysselsättningsgrad mellan svenskar och invandrare. Vilka är det som drabbas först? Det är invandrarna som var här tidigare. Vilka drabbas av gängkriminaliteten som växer fram i spåren av segregationen?

Målet för politiken är sammanhållning. Åkesson sa att han som nationalist vill överbrygga motsättningar. På Per Albin Hanssons tid handlade nationalism om att överbrygga konflikterna i klassamhället, idag handlar det om att överbrygga motsättningar mellan majoritetsbefolkningen och nytillkomna.

Det kan ske genom att alla får veta vad man ska anpassa sig till, så man förstår hur det fungerar hos oss.

Åkesson fick varma applåder för sitt budskap och när talet avbröts av demonstranter skanderade andra i publiken, ”Jimmie, Jimmie, Jimmie”.