Allt fler kommuner, som på många håll är ortens största arbetsgivare, styrs av kvinnor. På handläggarnivå är det nästan bara kvinnor och bland cheferna är två tredjedelar kvinnor. Det framgår av en ännu opublicerad studie vid Göteborgs universitet.

Studien omfattar 50 svenska kommuner och är en uppföljning av en undersökning som gjordes 1980. Då var bara en fjärdedel av de höga kommuntjänstemännen kvinnor, berättar forskaren Vicki Johansson för Sveriges Radio.

I dag utgör kvinnorna 66 procent av de höga tjänstemännen. Störst är kvinnodominansen inom social sektor, men även inom teknisk förvaltning, en traditionellt manlig domän, blir de kvinnliga cheferna allt fler. På handläggarnivå finns numera nästan bara kvinnor anställda i kommunerna.

– Kommunerna börjar bli enkönade organisationer. Om utvecklingen fortsätter i säg tio år så kommer det bara vara kvinnor som jobbar i kommunerna, säger Vicki Johansson.

På många håll domineras ledningsgrupper av medelålders medelklasskvinnor, rapporterar SR.

– Klar att det påverkar att man har enkönade arbetsplatser. Men man kan ju inte neka bra sökanden på grund av kön, säger Lotta Karlsson Andersson förvaltningschef och programdirektör i Örebro kommun.