POLISKRISEN. Laglösheten i Malmö med grova brott och skjutningar tär hårt på polisens resurser och dränerar småkommunerna. Fyra kommunalråd i Skåne går ut och kräver utlovad polisnärvaro. 

– Vi riskerar att bli laglöst land, säger Leif Sandberg (C), kommunalråd i Tomelilla.

Österlenkommunernas kommunalråd är rejält oroade. Lednings- och underrättelsefunktionerna kraftsamlas till Malmöområdet med alla skjutningar fastän problemen även ökar i deras egna områden. Kommunalråden går nu ut i ett öppet brev och kräver polisnärvaro i sina områden. De menar att laglösheten breder ut sig och vill ha lokalt stationerade poliser.

– Simrishamn och Tomelilla har inga områdespoliser. Vi är på väg mot att bli laglöst land, säger Leif Sandberg (C), kommunalråd i Tomelilla, till SVT.

Han vill att polisen ska se till att unga snabbt kommer bort ifrån kriminalitet och jobbar förebyggande, inte skriver polisrapporter.

”Allt blir stulet nu”
En annan Tomelillabo, Louise Nilsson, håller med om att polisbristen märks och säger att hon saknar lokala poliser.

– Allt blir stulet just nu, ungdomar som åker fem, sex stycken i EPA-traktorer, mopedister som kör olagligt och bilister utan körkort, säger hon.

Polissatsning redan slut – på civilpoliser
Samtidigt fördjupas poliskrisen i hela Sverige. Polisens hårt kritiserade omorganisation går trögt och både effektiviseringen och besparingarna har uteblivit. I stort sett alla polisregioner räknar med underskott i år. Stockholmspolisen skulle behöva säga upp anställda för att hålla budget.

Medan partierna strör löften omkring sig om satsningar på fler poliser är utlovade pengar redan slut. Regeringens polissatsning på 700 miljoner gick främst till civilanställdas löner.

– Hur tycker du att det rimmar med de politiska ambitionerna? Inte alls, säger Jan Evensson, högt uppsatt polischef i Stockholm till SvD.

Satsningar först efter valet
Rikspolischef Dan Eliasson krävde 3,9 miljarder kronor i ökade anslag men inrikesminister Anders Ygeman (S) gick bara med på cirka hälften, 2 miljarder kronor. Av dessa var endast 100 miljoner kronor för 2017 och 280 miljoner 2018. Den största delen utlovas alltså först efter riksdagsvalet 2018.

Saknar över hundra utredare
För att avlasta den hårt pressade polisorganisationen, beslutade polisledningen att anställa 1 300 civila förra året. Detta då det inte fanns några nya poliser att anställa.

– Vi kan konstatera att det är polisbrist. Och alla utanför myndigheten tror att vi har fått resurser. Men jag skulle säga att vi saknar över hundra utredare, bara i Stockholm, säger Jan Evensson.

Oro i småkommunerna
I Tomelilla och andra småkommuner oroar man sig för hur denna sommar blir. I april förra året bröt ett stort gängbråk ut i Tomelilla.

– Vi är bekymrade för vi har ingen koll och polisen har ingen koll på individnivå, säger Leif Sandberg.

Redan i april förra året skulle man fått två områdespoliser till sin polisstation.

– Men de har vi inte sett röken av.

Lovar inga poliser
Skånes regionpolischef Carina Persson utlovar inte några poliser, men tänker fortsätta ”den goda samverkan”.

Kommunalrådet Leif Sandberg är både skeptisk och bekymrad.

– Om man hela tiden mjölkar och tömmer Sydostskåne för att flytta resurser till Västskåne, så blir detta laglöst land.

Stänger ner stationer
Ytterligare ett orosmoment för svenska kommuner är att många polisstationer stänger ner under sommaren. I Dalarna stänger exempelvis de flesta av länets polisstationer för sommaren under måndagen. Anledningen är enligt polisen att ekonomin inte tillåter rekrytering av sommarvikarier.