Återigen framställs önskemål om svenska språket och svensk kultur som rasism. Denna gång är det rasism och diskriminering när äldre vill ha hjälp av personal som är bekväma med svenska sociala normer. Men i så fall är alla etniskt profilerade äldreboenden rasistiska. De finskt, spanskt och arabiskt profilerade äldreboenden som finns måste omedelbart förbjudas.

Det är Sveriges Radio som avslöjar att kommunerna i Västernorrland ger vårdtagarna möjlighet att inom hemtjänsten välja bort personal med utländsk bakgrund.

– Är det absolut så att [den äldre] inte klarar av det så får man ju förbjuda de personerna. Vi har ju ett planeringssystem. Hos en vårdtagare kan man förbjuda till exempel om man är allergisk mot katter. Då kan man förbjuda de personerna, har en enhetschef i Timrå sagt till SR P4 Västernorrland när man framställt sig som anhörig.

Denna hänsyn framställs nu som rasistisk och diskriminerande. I Studio Ett (30/5) ställs politiker från Sundsvall till svars. Både S och M tar avstånd från att de äldre får begära svensk personal.

När programledaren frågar vad som händer om en äldre kvinna begär att få slippa manlig personal, svarar politikerna att det av intimitetsskäl kan finnas sådana önskemål, men att man brukar ha svårt att tillgodose sådana önskemål. (Lägg märke till hur politikerna skryter med hur lite man är beredd att tillgodose brukarnas intressen.)

Det finns ju, påpekar programledaren, äldreboenden som är nischade för personer med arabisk bakgrund. På en hemsida kan man erbjuda vattenpipa, arabiska tv-kanaler och att allt påminner om hemlandet. Så säljs ett vårdboende in i Stockholm. Är det ett problem också?

– Det är ju utifrån dom de finns till för, och deras behov. Språket är ju en sån del när man blir äldre och kanske dement. Det kan ju finnas sådana skäl, Malin Larsson (S).

Men ska då inte en äldre svensk person kunna begära samma sorts kulturella igenkänning?

– Det är ju varje persons egna boende. Vi ska ju försöka tillgodose… men det är ju andra krav. Att kunna välja bort personal utifrån deras härkomst är ju något som aldrig ska vara acceptabelt, säger Malin Larsson (S).

Hon väljer att gör det till en fråga om att välja bort viss personal. Men det är ju exakt vad som sker i alla typer av etniskt profilerad äldreomsorg. Den som inte kan arabisk kultur blir inte anställd i verksamheten.

Om äldre inte har rätt att välja, utan obligatoriskt ska ta emot personal utsänd av kommunen, då måste de etniskt profilerade verksamheterna förbjudas. Inga finska, spanska eller arabiska boenden kan tillåtas, eftersom det är diskriminerande mot alla svenskar.

Eller så tillämpar man sunt förnuft och låter de äldre svenskar som för att känna sig trygg behöver svensk personal framföra detta önskemål. På samma sätt kan äldre ur andra kulturer efterfråga kulturell kompetens som passar dem.

Att förbjuda äldre svenskar att möta personal som förstår dem är grymt och inhumant. De äldre offras på antirasismens altare. Samtidigt som det blir rasism mot svenskar, om det fortsatt är okej med etnisk älderomsorg – bara de inte är svenska.