ANALYS. President Trump höll ett starkt tal inför den muslimska världens ledare idag. Han uppmanade dem att ta itu med islamsk extremism och utrota den. Samtidigt visade han respekt för att de inte vill ta över västerlandets värderingar. Därmed var det, enligt flera bedömare, en skickligt diplomatisk insats.

Kontrasten till Barack Obama som höll tal i Kario 2009 kan inte bli större. Obama fjäskade och åstadkom ingenting. Trump ställer krav i kampen mot terrorism. Han räknar med framgång eftersom han samtidigt, i diplomatisk anda, säger att han inte tänker lägga sig i hur de styr sina länder.

Under sitt tal i den muslimska världens hjärta, i Saudiarabiens huvudstad Riyadh, talade president Trump klarspråk. ”Muslimska länder måste ta ledningen i att bekämpa radikaliseringen.” Han sa med adress till islamska extremister, ”Era själar är fördömda” och att deras dagar är räknade. Han uppmanade den muslimska världen att utrota terroristerna. ”Driv dem ut ur era heliga platser. Driv ut dem ur era samhällen.”

Han menade att den inte ”kan vänta på amerikanska insatser för att krossa sina fiender”. De måste själva ”besluta vilken sorts framtid de vill se för sina länder och för deras barn”.

Trots detta fick presidenten en varm applåd när han avslutat talet inför ledarna för över 40 muslimska länder.

En förklaring är att han backar från västvärldens moraliserande över hur andra länder styrs. Trump har definitivt övergivit den idealistiska utrikespolitiken. Istället sa han: ”Vi är inte här för att läxa upp någon, vi är inte här för at tala om hur ni ska leva, vad ni ska göra, hur ni ska vara.”

Det betyder att Trump inte ställer några krav på demokrati eller några andra västerländska värderingar. Hans perspektiv är strikt säkerhetspolitiskt. Islamsk extremism utgör ett hot mot USA och västvärlden, därför fokuserade han på detta.

Detta respekteras i Mellanöstern. Man förstår att väst vill stoppa terrorister. Och att president Trump menar allvar. Man respekterar inte när väst försöker tala om hur de ska styra sina länder. Det gjorde inte heller Trump. Han fjäskade inte. Han sa vad han vill uppnå och varför.