Svenska folket vill se förändring. Somliga partier ligger högt över förra valresultatet, andra skulle åka ur riksdagen om det vore val idag. Men i grunden är maktbalansen densamma: vi har tre block i riksdagen och inget är i närheten av 50 procent.

När mätningar av partisympatierna i april från tio opinionsinstitut vägs samman hos Pollofpolls.se får vi en intressant sammansättning av riksdagen med följande mandatfördelning (uträknad med valmyndighetens valsimulator).

I denna riksdag finns två partier färre än nuvarande: varken MP eller KD når upp till fyra procent och tilldelas därför inga mandat. Längst ner finns tabell med andelen i procent som partierna får när alla mätningarna sammanvägs i april 2017.

Om detta skulle bli valresultat, hur skulle en regering kunna bildas?

För att nå 175 mandat och majoritet i riksdagen krävs flerpartiregeringar. Här är tre kombinationer som uppnår det målet för Socialdemokraterna.

* S + SD = 185
* S + C + L =  180
* S + M = 175

Eftersom ingen av dessa kombinationer är särskilt sannolika är det troligare att en minoritetsregering bildas. Två av blocken måste ändå komma överens om att ge sitt medvetna stöd till minoritetsregeringen. Då utökas antalet möjliga regeringar med två.

* M (SD, C, L) = 209
* S (C, L) = 180

Den skarpsynte ser snabbt att det är de två ”mittenpartierna” C och L som har att välja mellan stöd av S eller SD. Trots att C och L gör allt för att låtsas att de inte behöver ta ställning, kommer de att tvingas samarbeta med antingen SD eller S. Det är löjligt att låtsas som att detta inte kommer att ske. Om man inte vill bli stödpartier åt S måste man ta stöd av SD.

Om Moderaterna återhämtar sig och når över 19 procent, exempelvis på Centerpartiets bekostnad, faller S-C-L kombinationen bort för att ersättas av en annan möjlig majoritetskombination i form av:

* M-SD.

Men även om KD och MP klarar spärren och en rad andra förskjutningar sker jämfört med opinionsmätningarna i april är det högst osannolikt att något av de tre blocken får egen majoritet. Därför måste två av dem komma fram till någon form av samförstånd sinsemellan. Men hur och mellan vilka? Det borde partierna inte komma undan att svara på under kommande valrörelse.

TABELL
Partisympatier, april 2017 (jmf val 2014)
S      28,7 (-2,3)
SD   19,2 (+6,3)
M    16,7 (-6,6)
C     12,6 (+6,5)
V      7,5 (+1,8)
L      5,2 (-0,2)
KD   3,5 (-1,1)
MP   3,5 (-3,4)
FI    1,6 (-1,5)