POLITIK. Tobias Billström (M) gör en svidande uppgörelse med både Reinfeldts och nuvarande regerings migrationspolitik. Han visar med all tydlighet att båda regeringarna mycket väl visste vad som väntade i form av ett massinflöde av invandrare och efterföljande kollaps. ”Ingen hade kunnat förutse detta ” är en ren lögn. 

2015 års års massinflöde var helt förutsedd av två regeringar.

– Redan 2012-2013 visste vi på justitiedepartementet att allt fler människor samlades i Turkiet, säger Tobias Billström (M) i en intervju med Sydsvenskan.

Han påstår – tvärtemot vad både Fredrik Reinfeldt och Stefan Löfven hävdar – att de var väl medvetna om att det förr eller senare skulle det ske en väldigt stor inströmning av människor till EU.

– Det var också därför jag menade att det var viktigt att Moderaterna inför valet 2014 tog fram en politik för en sådan situation. Vi borde tala om för väljarna att vi ville föra en annan migrationspolitik.

Försökte göra omsvängning
Förre migrationsminister i Reinfeldtregeringen, Tobias Billström, har de senaste åren varit 1:e vice talman i riksdagen och inte uttalat sig politiskt. Nu avslöjar han hur han ser på massinvandringen som accelererade med Reinfeldt II efter valet 2010. Tobias Billström försökte övertyga statsminister Reinfeldt om en omsvängning för att förmå färre människor att söka asyl i Sverige. Bland annat genom skärpta regler för anhöriginvandring och tillfälliga uppehållstillstånd. Men han blev offentligt tillrättavisad av Fredrik Reinfeldt när han försökte tala om ”volymer” av asylsökande.

Alltför hög inströmning
Nu varnar han igen. Han går så långt som att de prognosticerade 22 000 asylsökande i år är för många.

– Sverige är mitt inne i en lågfrekvent kris. Vi har fortfarande en flyktingkris som kretsar kring flera delar av migrationspolitiken. Sverige har en alltför hög inströmning av asylsökande som förvärrar en redan ansträngd flyktingsituation.

Många kommunpolitiker börjar få upp ögonen för de växande problemen i skolan och socialtjänsten om det hela tiden fylls på med nya invandrare och stora problem är att vänta, menar han.

Pull-effekter måste ner
Tobias Billström kopplar tillgång på välfärdssystem till attraktivitet som asylland och menar att pull-effekterna måste ner. Han vill samordna politiken med övriga nordiska länder, skärpa regler för anhöriginvandring och strypa full tillgång till välfärdssystemet för asylsökande och nyanlända. Förslag som ekar Sverigedemokratisk politik.

Asyllagarna göras om
Självkritiskt säger Tobias Billström att han tydligare borde ha ifrågasatt hur FN:s Genèvekonvention uttolkats och att han borde förmått sina EU-kolleger att ta fram en ny internationell asyllagstiftning. Han ser även 2010 års etableringsreform som ett kapitalt misslyckande.

Saknas 40 miljarder
Svenska kommuner går redan på knäna på grund av den rekordstora invandringen. Personal saknas i grundskolan, gymnasiet, socialtjänsten, sjukvården, liksom bostäder och skollokaler. Under onsdagen kom SKL, Sveriges kommuner och landsting, med en alarmerande rapport om ett väntat underskott på 40 miljarder kronor fram till 2020.

”Fler föder fler barn”
Finansminister Magdalena Andersson (S) kommenterar svävande i SVT om att ”fler föder fler barn” och ”vi blir fler äldre”. Hon vägrar säga att här kommer invandringsnotan för kommunerna. Ingen pressar henne heller på svar.

Samma dag kommer också rapport från Arbetsförmedlingen om att andelen arbetslösa ökar för första gången sedan 2013. Anledningen är migrantvågen. Medan antalet inrikes födda som är inskrivna på Arbetsförmedlingen fortsätter att minska, ökar antalet utrikes födda.