Visa att du är en människa


Antalet migranter med avvisningsbeslut beräknas öka dramatiskt. Nu vill tankesmedjan Arena idé aktivt försvåra polisens arbete att verkställa beslut i enlighet med svensk lag.

Statsminister Stefan Löfven brukar tala om att det ska vara ordning och reda i migrationspolitiken. Det budskapet tycks inte ha fallit i god jord inom den egna arbetarrörelsen.

I Dagens Samhälle skriver utredningschefen Lisa Pelling vid Arena Idé, som står S nära, att inte bara fackföreningar utan också offentliganställda inom kommuner och landsting ska vägra att acceptera svensk lag och domstolsbeslut. Istället bör man försvåra för polisen att verkställa avvisningsbeslut.

Under rubriken Det offentliga ska försvara de papperslösa skriver Pelling att ”Människor som saknar uppehållstillstånd och som lever i papperslöshet är en del av den svenska vardagen. (…) Papperslösa är också invånare i Sveriges kommuner, och kanske mer än några andra beroende av att samhällets yttersta skyddsnät fungerar.”

Hon konstaterar att ”Det är olagligt för personer som saknar arbetstillstånd att arbeta i Sverige, och det är förbjudet att anställa papperslösa”. Men hon vill ändå att välfärdens olika professioner inte ska ”kontrollera deras papper eller ange dem till polisen”.

Pelling fortsätter, ”Det kan inte vara socialtjänstens uppgift att hjälpa polisen att hitta personer utan uppehållstillstånd.” Hon menar att ”irreguljär migration aldrig helt kan förhindras.”

Arena Idé anser att ”lärare, vårdpersonal och socialsekreterare [måste] möta människor med eller utan papper med samma yrkesetiska principer.”

Lisa Pelling förklarar inte varför exempelvis pensionärer ska stå tillbaka medan välfärden går till dem som inte har rätt att vara i landet. Att vara svensk medborgare och att i hela sitt liv arbetat, betalt skatt och levt laglydigt i landet tycks inte heller ha någon betydelse.