ENSAMKOMMANDE. Skara vill att ensamkommande som uppgraderats i ålder eller fyllt 18 år, ska få bo kvar på HVB-hemmen till en avsevärt högre kostnad för kommunen.  Owe F Lidgren (SD), har överklagat beslutet.

– Våra kommunala skattemedel måste gå till kärnverksamheten, vård, skola, omsorg och det här räknas inte dit, säger han.

Omsorgsnämnden i Skara Kommun beslutade i februari att ensamkommande asylsökande får bo kvar på boendet för ensamkommande barn till dess beslutet om ålder vunnit laga kraft.

— Det är det mest rättssäkra och humana, sa omsorgsnämndens ordförande Michael Karlsson då till tidningen SkLT.

Ingen ersättning till kommunen
Men enligt Migrationsverkets regler ska de flytta till anläggningsboenden för vuxna. I Skara Kommun finns cirka 40 ensamkommande som fortfarande väntar på besked om asyl. Kommunens beslut innebär att den asylsökande får bo kvar på HVB-boendet till dess att beslutet avgjorts, vilket kan röra sig om långa tider.

Under denna tid får inte kommunen någon ersättning från Migrationsverket. Detta innebär en stor skillnad i kostnad för varje ensamkommande på de personaltäta HVB-hemmen.

Överklagas
– Det här är inte förenligt med en god hushållning med offentliga medel. Migrationsverkets regelverk måste följas. Är man 18 år så är man vuxen, säger Owe F Lidgren, som överklagat till förvaltningsrätten.

Owe F Lidgren, som är ersättare i kultur & fritid för SD, menar också att det inte finns avsatt specifika resurser för finansiering av beslutet i omsorgsnämndens budget samt att man stimulerar överklaganden från personer i asylprocessen.

– En enhällig omsorgsnämnd avslog mitt överklagande. Men man bemöter mig inte i sak, utan väljer att tala om riktlinjer för verksamheten, trots att man inte vet vad det här kommer kosta.

Omsorgsnämnden ska ompröva beslutet i juni.

Grannkommuner följer regler

Närliggande kommuner har gjort annorlunda. I Vara och Götene kommuner får asylsökande som får sin ålder uppskriven direkt flytta till ett asylboende för vuxna.

– Där följer man Migrationsverkets regelverk. Är man 18 år betraktas man som vuxen.

”Grabbarna vill stanna”
I grannkommunen Falköping hoppas man på allmänheten. Ensamkommande asylsökande i Falköping som ska flyttas till vanliga asylboenden när de fyller 18 år vädjar genom Rädda barnen att allmänheten ska ta hand om dem istället, för att få stanna i Falköping.

Vid en träff i Diakonins hus fick mötesdeltagarna träffa fyra unga från Afghanistan samt Karin Gustafsson och Anna Sohlberg från Rädda Barnen.

— Pojkarna är oroliga för detta och det är fullt förståeligt. En flytt skulle på olika sätt innebära en klar försämring för dem, de kommer inte att få samma stöd som de har på sitt nuvarande HVB-hem och de förlorar också det sociala nätverk de har hunnit bygga om under sina snart två år i Falköping, säger Karin Gustafsson till Falköpings Tidning.

Nu hoppas man på allmänhetens hjälp för att ”kunna erbjuda grabbarna ett boende” och uppger att det även handlar om att kunna ”bistå med socialt, praktiskt, juridiskt och kanske också ekonomiskt stöd”. Boendet behöver bara vara ett rum där det finns en säng.

— Jag förstår om folk tror att man måste leva upp till en slags idealbild för att kunna ta sig an någon av de här grabbarna, men de har redan kommit så långt att de är både självgående och självständiga i det mesta. Det handlar kort och koncist om att vara en helt vanlig människa med ett gott hjärta, så löser sig allting, fortsätter Karin.

Snart ska man ha ett nytt uppföljningsmöte.