SJUKVÅRD. Sverigedemokraterna tänker bli det nya vårdpartiet. Rätt till heltid, kompetenslyft för vårdpersonal och krafttag mot vårdköerna är några av åtgärderna.

– Den största satsningen blir på personalen, att göra det attraktivt att jobba i vården igen, säger Jimmie Åkesson, partiledare.

Sverige har en sjukvårdskris med längst köer i Europa, stor personalbrist och dåliga arbetsförhållanden. Det konstaterade Jimmie Åkesson, Oscar Sjöstedt och Per Ramhorn när de presenterade vårbudgetmotionen under tisdagen.

– Det är sådan brist på vårdplatser att vi skickar barn till intensivvård till andra länder, säger Per Ramhorn, talesperson för sjukvårdsfrågor.

SD vill satsa nästan 6,5 miljarder kronor mer på vården än regeringen Löfven. Några förslag är rätt till heltid, mer pengar till förlossningsvården och vård i livets slutskede, bättre arbetsmiljö samt kompetenshöjningar för vårdpersonal. Både sjuksköterskor och undersköterskor ska ha rätt till betald vidareutbildning och undersköterska ska bli ett legitimationsyrke. Samt slopad karensdag för vårdpersonal då de utsätts för infektioner.

Söka i hela landet
Vårdadministratörer ska avlasta och även lotsa patienter rätt till andra delar av landet vid långa vårdköer. Patienten ska få rätt att söka planerad vård i hela landet. Finansieringen kommer detaljer på först i höst, men tas huvudsakligen från områdena migration, nyanländas etablering och arbetsmarknad.

”Både och”
Även andra partier tänker satsa på vården, statsminister Stefan Löfven (S) dessutom med budskapet ”både och”, både välfärd och krafttag mot kriminaliteten. Åt moderathållet, men givetvis väldigt likt SDs.

Hur ska väljarna kunna skilja på de olika partiernas förslag när de blir så lika?

– Jag tror det är svårt för väljarna och det är ju också strategin från de övriga partierna. Man följer i hög grad oss för att neutralisera våra förslag och ta tillbaka väljare, säger Jimmie Åkesson.

Löfvens vårdsatsning är visserligen ett steg i rätt riktning,

– Men han har inte förstått att det grundläggande problemet är personalens arbetsvillkor. Då hjälper det inte med kontrakt hit och dit utan det är substantiella satsningar på personalen som långsiktigt kommer att göra skillnad.

Rätt till heltid
Den åtgärd Jimmie Åkesson tror kommer att ge flest händer i vården är rätten till heltid.

– Många jobbar ofrivilligt deltid och om vi kan ge alla dem heltid blir det ytterligare 20 000 årsarbetare.

Betald vidareutbildning
Att ge sjuksköterskor och undersköterskor möjlighet till kompetensutveckling på betald arbetstid blir en del i att göra vårdyrket attraktivt igen, liksom att göra undersköterska till ett legitimationsyrke.

– SD anslår pengar till förbättrade arbetsvillkor, vilket gör att arbetsgivaren kan välja att lägga det på ett förbättrad löneutveckling.

Vården ser ut att bli en het valfråga. Vilka fler frågor blir fokus på i valet?

– Lag och ordning kommer att bli oerhört avgörande såklart. Det är den kanske viktigaste frågan nu för väldigt många människor och det kommer inte att förändras till valet, då utvecklingen går åt fel håll.

Anhöriginvandringen
Migrationsfrågan har varit väldigt viktig de senaste åren för många väljare.
– Nu är den kanske inte det längre, med det bygger mycket på en felaktig föreställning om att regeringen har vidtagit tillräckliga åtgärder.

Det har man inte, enligt Åkesson.

– Tittar man på hur anhöriginvandringen kommer att utvecklas de närmaste åren så är det ju katastrofvarning med hundratusentals människor som kan komma till Sverige.

Han menar att det gäller att regeringen tar tag i det i tid den här gången så att det inte blir samma situation som för ett par år sedan.

För medborgare

Redan i höstas presenterade Sverigedemokraterna förslag på omfattande förändringar till vilka som ska få tillgång till välfärden.

– Sett till den stora invandringen och de enorma problem kommunerna kommer att få när statsbidragen tar slut, så måste man knyta välfärden närmare medborgarskapet, säger Jimmie Åkesson.

Det ska finnas möjligheter att kvalificera sig genom eget arbete.

– Men det är fullständigt orimligt att man kommer hit som asylsökande eller illegal invandrare och får full tillgång till välfärden, så kan vi inte ha det.